Goed gebruik behandel-data GGZ in zicht - Update

  • 18 juli 2017
  • Nieuwsbericht
  • GGZ Verpleegkunde
Goed Gebruik_ROM

Er komt een kwaliteitstinstituut van en voor de ggz om het Routine Outcome Monitoring-systeem (ROM) te verbeteren en om correct gebruik van de data te waarborgen. ROM is bedoeld om het effect van behandelingen in de ggz te meten. Verpleegkundigen in de ggz spelen een belangrijke rol bij het registreren van de gegevens.

Begin dit jaar ontstond onrust, toen bleek dat zorgverzekeraars ook toegang zouden hebben tot de gegevens. Daarmee zouden de ROM-uitkomsten ten onrechte gebruikt kunnen worden om ggz-instellingen met elkaar te vergelijken en op basis daarvan inkoop-contracten af te sluiten. Meer dan 5000 professionals ondertekenden een petitie onder het motto (van Albert Einstein) ‘Niet alles van waarde is meetbaar; niet alles wat meetbaar is, is van waarde.’

Kwaliteitsinstituut

Vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz, waaronder V&VN, hebben op nu een akkoord gesloten over de verdere ontwikkeling van het ROM-systeem. Belangrijkste onderdeel is dat er een kwaliteitsinstituut komt voor de ggz. Dat instituut zal toezien op correcte en effectieve inzet van ROM. Patiënten en behandelaars krijgen de regie bij de inrichting van het kwaliteitsinstituut. Voorbeeld is onder andere de manier waarop binnen de ziekenhuiszorg transparantie over de kwaliteit van zorg wordt geboden. Op 1 januari 2019 moet het kwaliteitsinstituut operationeel zijn.

Nuttig gebruik van ROM

Door ROM krijgen patiënten samen met hun behandelaar zicht en greep op de voortgang van de behandeling en kunnen zij keuzes maken over vervolgstappen. Ook kunnen de uitkomsten van ROM worden gebruikt door professionals onderling, om in een veilige omgeving van elkaar te leren. Op termijn draagt ROM – samen met andere informatiebronnen – bij aan transparantie over de kwaliteit van het professionele handelen. Voorwaarde is waarborging van de privacy. Het systeem moet aan alle nieuwe eisen voor de bescherming van persoonsgegevens voldoen. Op dit moment loopt er nog een kort geding over de gegevensverwerking. De uitkomst hiervan bepaalt mede hoe het systeem verder vorm krijgt. Eind augustus moet er meer duidelijk zijn over de praktische aanpak.

Het akkoord over de doorontwikkeling van Routine Outcome Monitoring is gesloten door GGZ Nederland,LVVP, NVvP, NIP, MIND, P3NL, V&VN, Meer GGz, Zorgverzekeraars Nederland.

Update 3 augustus 2017

In een procedure tegen de ROM heeft de voorzieningenrecht geoordeeld dat de ROM geen overtreding is van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Stichting Benchmark GGZ mag doorgaan met het registeren van gegevens. Lees verder op de website van GGZ Nieuws.

Meer informatie

  • Vraagtekens bij gebruik van GGZ-meetinstrument ROM
  • Thema GGZ

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)