Gezocht: deelnemers voor richtlijn ontwikkeling osteoporose, incontinentie of vervuilde huishoudens

  • 20 september 2022
  • Richtlijnen en protocollen

Ben jij geïnteresseerd in of heb jij ervaring met de thema’s osteoporose, incontinentie of vervuilde huishoudens? Dan zijn we op zoek naar jou. Dit najaar gaan verschillende partijen aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe richtlijn voor osteoporose, de herziening van de richtlijn Incontinentie én het ontwikkelen van een handreiking Vervuilde huishoudens. Ben jij een verpleegkundige, verzorgende of een verpleegkundig specialist en wil je meedenken en je ervaring inzetten bij de ontwikkeling van deze richtlijnen en handreiking? Meld je dan voor 1 oktober aan voor deelname aan een of meerdere werkgroepen door een mail te sturen naar richtlijnen@venvn.nl.

Wat vragen we van je en waarom?

Waarom deze nieuwe richtlijn?

Osteoporose komt veel voor, met name bij ouderen. Osteoporose kent weinig tot geen symptomen, totdat een fractuur ontstaat. Fracturen (vooral in wervelkolom, pols en heup) zorgen voor veel pijn en kunnen bij kwetsbare ouderen leiden tot invaliditeit en zelfs tot overlijden. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden zien dagelijks mensen met osteoporose en een verhoogd fractuurrisico. Met name in vroegsignalering en ondersteuning hebben zij een rol. Bijvoorbeeld door de raakvlakken met voeding, bewegen en vallen, therapietrouw en pijn. et doel van dit project is het formuleren van aanbevelingen voor het handelen van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg voor mensen met osteoporose en een verhoogd fractuurrisico.

Wie zoeken we en wat vragen we van je?

Vind jij het belangrijk dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten aanbevelingen krijgen waarmee ze hun rol bij het vroegsignaleren en ondersteunen bij osteoporose beter kunnen pakken? V&VN  zoekt verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten die werkzaam zijn in de wijkzorg, ervaring hebben met het thema osteoporose en hun kennis hierover willen inzetten door deel te nemen aan een werkgroep. De ontwikkeling van de richtlijn duurt ongeveer 18 maanden. In deze tijd komen alle deelnemers aan een werkgroep tussen de 4 en 6 keer bij elkaar om inhoudelijk input en suggesties te geven voor de richtlijn en feedback te geven. Voor je deelname aan de werkgroep ontvang je een vergoeding.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de projectleider: Amy den Haan (richtlijnen@venvn.nl). Je kunt je ook direct aanmelden voor de werkgroep door te mailen naar richtlijnen@venvn.nl.

Waarom wordt de richtlijn herzien?

Door de dubbele vergrijzing en de nog steeds toenemende trend om thuis te blijven wonen komt incontinentie veel voor, met name bij kwetsbare ouderen. Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk hebben hierdoor dagelijks te maken met mensen met een vorm van incontinentie. Het goed kunnen behandelen van incontinentie kan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen aanzienlijk verbeteren. De in 2010 gepubliceerde richtlijn ‘Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen’ is verouderd. V&VN heeft Pallas daarom gevraagd om te werken aan een doorontwikkeling en herziening van deze richtlijn.

Wie zoeken we en wat vragen we van je?

Gaat dit onderwerp je aan het hart en wil jij eraan bijdragen dat de herziene richtlijn goed aansluit bij en uitvoerbaar is in de praktijk? Pallas zoekt verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten die ervaring hebben met het thema incontinentie en hun kennis hierover willen inzetten door deel te nemen aan een werkgroep. De herziening van de richtlijn duurt ongeveer  18 maanden en de werkgroep zal in deze periode meerdere  keren samenkomen. Je ontvangt voor deelname aan de werkgroep een vergoeding. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de projectleider: Jennifer Eeuwijk, jennifer.eeuwijk@p-95.com. Je kunt je ook direct aanmelden voor de werkgroep door te mailen naar richtlijnen@venvn.nl.

Waarom een handreiking?

Achter een vervuild huishouden gaat meestal een ingewikkelde, meervoudige problematiek schuil. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak vanuit de wijkverpleging, GGD, GGZ, woningcorporaties en gemeenten (o.a. sociale wijkteams). Op dit moment weten deze organisaties elkaar nog niet goed te vinden en de wijkverpleegkundige kan hierin een belangrijke schakel vormen. Hiervoor moeten wijkverpleegkundigen voldoende toegerust worden in het omgaan met de complexe problematiek rondom vervuilde huishoudens. Om zorgprofessionals in de praktijk nog extra te ondersteunen, heeft V&VN Trimbos de opdracht gegeven om een handreiking voor Vervuilde huishoudens te maken. De handreiking moet professionals in de wijk gaan toerusten met handvatten, kennis en vaardigheden om hun handelen te onderbouwen.

Wie zoeken we en wat vragen we van je?

Het Trimbos zoekt verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die ervaring hebben met vervuilde huishoudens en hun kennis hierover willen inzetten bij de ontwikkeling van deze handreiking. Dit kan op twee manieren: via deelname aan de werkgroep die deze handreiking gaat ontwikkelen of via deelname aan een focusgroep.

De werkgroep zal vijf keer bij elkaar komen en de focusgroep twee keer.
Je ontvangt voor je deelname aan de werkgroep/focusgroepen een vergoeding. Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Nicole van Erp nerp@trimbos.nl of Ankie Lempens alempens@trimbos.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)