Gesprek verpleegkundigen met minister Bruins over overgangsregeling

  • 7 februari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen
Bezoek Minister

V&VN heeft, zoals we eerder zeiden, de zorgen van verpleegkundigen over de overgangsregeling beroepsprofielen meegenomen naar Den Haag. Zorgen over de grens van 2012 voor hbo-verpleegkundigen, over de grens van 2003 voor verpleegkundige vervolgopleidingen, over de certificering van die vervolgopleidingen en de vormgeving van de aanvullende scholing. Gisteren brachten drie verpleegkundigen een bezoek aan minister Bruins van VWS. Anne-Marie, Marjoke en Barbara (lees hier Barbara’s blog) gingen een uur lang in gesprek over hun wensen en zorgen ten aanzien van de overgangsregeling.  

Barbara

Barbara van Ede. Werkt op de UMCU op de medium care. Inservice opleiding tot medium care verpleegkundige voor 2003. Valt buiten overgangsregeling (vervolgopleiding voor 2003).

“Als ik er aan denk hoeveel mensen ik vertegenwoordig, voel ik een enorme druk op mijn schouders. Ik ben gekomen omdat ik de kans kreeg. En ik zie het als een kans om de minister te vertellen wat er leeft op de werkvloer. Ik hou het vooral bij mezelf. Ik weet waarover ik praat en wat ik wil. Uiteraard heb ik wel de hoop dat mijn bezoek aan de minister een positieve bijdrage levert aan de besluitvorming zoals mijn beroepsgroep die graag ziet. Door praktijkvoorbeelden te noemen hoop ik dat het kwartje valt en de minister tot het besef komt dat de overgangsregeling, zoals die er nu ligt, demotiverend werkt voor heel veel “rotten in het vak”. Het was een open maar pittig gesprek. We kregen de ruimte om ons verhaal te doen. De minister heeft ons uitgenodigd om in gesprek te blijven en dat vind ik positief.”

”De minister heeft ons uitgenodigd om in gesprek te blijven en dat vind ik positief.”

Anne-Marie

Anne-Marie Ruesink, HBO verpleegkundige (1989), IC verpleegkundig diploma 1997. Voorzitter van de VAR van Rijnstate in Arnhem. Valt binnen overgangsregeling (hbo voor 2012).

“Ik werk samen met heel veel collega’s die inservice zijn opgeleid. Ontzettend gewaardeerde collega’s, die ondanks certificering op NLQF6-niveau buiten de boot dreigen te vallen voor de overgangsregeling voor regieverpleegkundige. De inhoud van de IC opleiding is van 2001 niet anders dan van 2003. De datum van 2003 is zeer arbitrair. Verpleegkundigen met een vervolgopleiding staan niet stil. Ze scholen zich jaarlijks verplicht bij op basis van de nieuwste inzichten. De erkenning hiervan mis ik en dat doet geen recht aan de vakbekwame verpleegkundigen met een vervolgopleiding. We hebben de ruimte gekregen om te zeggen wat we wilden. Ik heb de indruk dat de minister ook echt naar ons heeft geluisterd."

Marjoke

Marjoke van Mierlo, werkt op de SEH in Tergooi. Vice-voorzitter van de VR (Verpleegkundige Raad). Inservice opleiding A verpleegkundige 1980, IC opleiding 1986 en SEH-opleiding 2008. Valt binnen de overgangsregeling (vervolgopleiding na 2003).

“Ik ben gekomen, omdat ik net als veel verpleegkundigen de behoefte heb om niet alleen met elkaar over de overgangsregeling praten, maar onze boodschap ook daar te brengen waar die effect heeft.
Mijn missie was de minister de jaargrenzen voor toelating in het register – 2003, 2012 – te laten vervallen. Professionals moeten dit zelf aan kunnen tonen bij herregistratie. De huidige regeling doet geen recht aan duizenden hoogopgeleide en vakbekwame verpleegkundigen met een vervolgopleiding. Heel veel zeer ervaren collega’s vallen nu buiten de overgangsregeling. Dat doet hen en mij pijn. Verpleegkundigen verdienen zeggenschap en betrokkenheid bij de vormgeving en invulling van de scholing. Ook vind ik dat je vrijstellingen moet krijgen voor eerder gevolgde scholing.”

Overgangsregeling verder uitwerken met verpleegkundigen

Minister Bruins gaf eerder in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij – op advies van V&VN, opleiders, werkgevers en vakbonden – een brede overgangsregeling voorstelt, en toetsing achteraf. De minister gaf ook aan dat hij open stond voor een gesprek met verpleegkundigen. V&VN waardeert het dat de minister dat heeft gedaan, en dat hij dat gesprek ook een vervolg wil geven. Positief is dat de minister heeft toegezegd dat verpleegkundigen betrokken worden bij de uitwerking van de scholing. V&VN gaat graag op deze uitnodigingen in, omdat we het belangrijk vinden dat de verdere uitwerking van de overgangsregeling in nauwe samenspraak met verpleegkundigen gebeurt.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)