Gerton blogt: V&VN vernieuwt en duizenden leden doen mee

  • 28 februari 2020
  • Blog/Vlog
  • V&VN Algemeen
Gerton Heyne blogt (banner)

De afgelopen weken hebben we via een peiling aan de leden gevraagd of ze mee willen doen met de vernieuwing van V&VN. 6.340 leden reageerden. 92 procent gaf aan: ik wil geïnformeerd worden over de vernieuwing. De helft hiervan – in totaal 2.872 leden - wil ook zelf een bijdrage leveren. Door zich in peilingen uit te spreken, door via de mail mee te doen of zelfs door naar een bijeenkomst af te reizen.

Ik ben blij dat zo veel leden mee willen doen. Als bestuur a.i. hebben Conny en ik van de Ledenraad de opdracht meegekregen een voorstel te doen voor de hervorming van onze vereniging. Het is goed als zo veel mogelijk leden zich hierover uit spreken. 

Om een goed voorstel te kunnen doen, komen we regelmatig samen met de bestuurders van de 41 afdelingen en platforms van V&VN. We hebben het over wat de belangrijkste opdracht is van V&VN. Over welke taken daarbij horen. En welke structuur. Of we altijd met één mond spreken of verschillende geluiden laten horen. Richten we ons op 107.000 leden of op 350.000 collega’s?

Dit soort vragen willen we aan een bredere groep stellen dan de bestuurders van afdelingen en platforms van V&VN alleen. Want een groot deel van de leden is niet (actief) lid van een afdeling of platform. En we willen ook weten wat zij belangrijk vinden. Hoe meer stemmen we horen, hoe beter ons voorstel wordt.

Hoe verder?

Op 16 maart komen we weer bijeen met de bestuurders. Ook gaan we de leden die in de peiling hebben aangegeven mee te willen doen, een aantal stellingen en dilemma’s voorleggen. Zo willen we toetsen of we op de goede weg zijn. Kijken ze heel anders tegen zaken aan dan de bestuurders? Dat is belangrijke informatie om een goed voorstel te kunnen doen. De volgende stap is dat we een aantal bijeenkomsten gaan organiseren om met geïnteresseerde leden verder te praten over de toekomst van onze vereniging. Waarschijnlijk zal dat in de loop van mei zijn. We komen daar snel op terug.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!