Genomineerden Anna Reynvaanprijzen 2018 bekend

 • 9 mei 2018
 • Nieuwsbericht
 • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_verpleegkundigen_overleg

De genomineerden voor de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs, Praktijkprijs en Studentenprijs zijn bekend.

De Anna Reynvaanprijzen gaan naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige, het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren en het beste artikel van studenten hbo-verpleegkunde over het thema van de Anna Reynvaanlezing 2018: morele veerkracht.

Praktijkprijs

Voor de Praktijkprijs zijn de volgende projecten genomineerd:

 • Lector acute intensieve zorg Lilian Vloet voor haar praktische handvatten om ouderenmishandeling te leren signaleren. Wat doe je precies bij een knagend niet-pluisgevoel?
 • Anne Eskes, verpleegkundige en klinisch epidemioloog, voor een project waarbij mantelzorgers direct postoperatief worden betrokken in de zorg op de verpleegafdeling. Dat verkleint de kans op postoperatieve complicaties en bereidt mantelzorgers beter voor op de zorg die ze thuis moeten geven.
 • Nathali Nienhuis-Schiedon en Anita Zijp zijn allebei neonatologieverpleegkundige; Nathali in het AMC en Anita in VUmc. Ze hebben een app ontwikkeld voor ouders van te vroeg geboren baby's, om alle actuele informatie over het kind aan te bieden op één toegankelijke locatie.

Studentenprijs

Voor de Studentenprijs zijn de volgende personen genomineerd:

 • Annemap Postuma, Aandacht voor zingeving op een medisch psychiatrische unit.
  ‘Wat doe je als een patiënt geen betekenis meer beleeft’; ‘Veel verpleegkundigen kampen met methodische onhandigheid als het gaat om zingeving’. Annemap Postuma beschrijft een ethisch dilemma op persoonlijke wijze en slaagt er knap in om met ‘harde evidence’ en kennis van wettelijke kaders verpleegkundigen handvatten aan te reiken om de ‘methodische onhandigheid’ het hoofd te kunnen bieden.
 • Gerlinde Veerman, Respecteren van autonomie tegenover gezondheidsbevordering
  Middels een gestructureerd literatuuronderzoek en interviews met experts geeft Gerlinde Veerman ‘handen en voeten’ aan dit thema. Ze beschrijft hoe we in de huidige participatiesamenleving, met de wens tot bevorderen van zelfmanagement, verpleegkundigen ook voor dillema’s zetten. Gerlinde Veerman is helder: wanneer je de patiënt wilt stimuleren tot zelfmanagement zal er sprake moeten zijn van gedeelde besluitvorming, patiëntgerichte support en een professionele zorgrelatie.
 • Denise Schouten, Zuurstof voor de palliatieve patiënt: wel of niet verantwoord?
  Aan de hand van een casus schetst Denise Schouten een ethisch dilemma waar verpleegkundigen mee te maken kunnen krijgen bij de zorg voor een palliatieve patiënt. Ze heeft een mooie literatuurstudie gedaan en concludeert dat, juist bij deze bijzondere groep patiënten, zorg op maat belangrijk is en de (laatste) wens van patiënten gehoord moet worden.

Wetenschapsprijs

Voor de Wetenschapsprijs zijn de volgende personen genomineerd:

Presentaties in De Balie

Alle genomineerden presenteren hun inzendingen op donderdagmorgen 31 mei in De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10 in Amsterdam. Je kunt erbij zijn, meld je nu aan.

De Anna Reynvaanlezing wordt 's middags in de Amsterdamse Stadsschouwburg gehouden. Ook hier kun je gratis bij aanwezig zijn. Je kunt je hier aanmelden.

V&VN vindt het van belang dat de belangrijke rol van verpleegkundigen bij de verbetering van de patiëntenzorg wordt erkend en sponsort daarom de Anna Reynvaan Praktijkprijs en Studentenprijs.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)