Gefeliciteerd VS! Het laatste wettelijke stapje

  • 3 oktober 2017
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • Verpleegkundig Specialisten
Verpleegkundig Specialisten Gefeliciteerd

De wettelijke titel was er sinds 2009, maar het laatste stapje vond dinsdag 3 oktober plaats: de Eerste Kamer stemde in met het opnemen in de wet BIG van de voorbehouden handelingen voor de beroepsgroep verpleegkundig specialisten (VS).

Daarmee is de experimenteer-fase voorbij. Want, zo staat het in de stukken waar de Eerste Kamer over stemde: “Uit het experiment blijkt dat deze definitieve toekenning voor een aantal handelingen bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen en de juiste inzet van professionals.” Een dikke pluim dus voor de ruim 3000 verpleegkundig specialisten in Nederland.

Verbinden van care en cure

Een formele handeling, maar toch een mijlpaal. Daarom felicitaties, taart en bloemen voor voorzitter Irma de Hoop van de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten. Zij werkt bij GGZ-zorginstelling Yulius in Sliedrecht. Zij volgde een 3-jarige Masteropleiding om VS te kunnen worden. “De essentie is voor mij het verbinden van care en cure. Dus: verzorging, verpleging en begeleiding verbinden met basis-medisch handelen.” Irma koos voor de zorg toen ze – bijna 30 – niet gelukkig was in haar PR-baan en werk zocht dat echt bij haar paste. “Na overleg met mijn moeder, die A én B-verpleegkunde had, en die heel goed zag wat bij mij als persoon paste, koos ik voor de GGZ. Nooit spijt van gehad; dit werk is het voor mij. Ik wil oog hebben voor kwetsbare mensen, die het niet getroffen hebben in het leven. Het is zo belangrijk dat zij gehoord worden en ondersteuning krijgen.”

'Doelmatig en kosteneffectief'

De experimenteerfase voor de voorbehouden handelingen heeft 5 jaar geduurd. Overigens wees onderzoek al veel eerder uit dat de functie van VS niet alleen de patiënttevredenheid verhoogt, maar ook nog eens zorgkosten bespaart. Minister Schippers vatte het in een brief aan de Tweede Kamer in 2015 als volgt samen: “De kwaliteit van de geleverde zorg verbetert. De patiënttevredenheid is hoog. En de organisatie van de zorgverlening wordt doelmatiger en is kosteneffectief." Verpleegkundig specialisten doen na hun opleiding tot verpleegkundige een extra MANP-opleiding van 2 tot 3 jaar. Ze zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen, van oncologie tot de huisartsenzorg, op IC’s en in de GGZ. Op dit moment zijn er ongeveer 1000 verpleegkundig specialisten in opleiding.

Verfijnen van behandeling

Irma de Hoop is met veel plezier voorzitter van de afdeling VS van V&VN; taakherschikking in de zorg vindt ze een belangrijk thema. De verpleegkundig specialist kent zijn of haar patiënt door en door en kan de behandeling verfijnen. Eén van de belangrijkste voorbehouden handelingen die nu ook officieel zijn opgenomen in de wet BIG, is voor Irma de Hoop het verstrekken en bepalen van medicatie : “Ik kan het medicatiebeleid aanpassen aan de mogelijkheden tot functioneren van mensen. Focus je alleen op de symptomen, dan kan het zijn dat mensen geen klachten –bijvoorbeeld psychoses - meer hebben, maar ook niet meer kunnen echt kunnen leven, omdat ze hun bed nauwelijks meer uit kunnen komen. In overleg, en uiteraard heel zorgvuldig, kun je proberen medicatie zó te doseren dat iemand veel beter kan functioneren.” Artsen en verpleegkundig specialisten hebben volgens Irma wel een verschillende focus, maar hun observaties komen voor een groot deel overéén: “We versterken elkaar.”

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)