Geen (5) minutenregistratie meer bij MeanderGroep

  • 25 januari 2018
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • M&G Wijkverpleegkundigen
5 Minuten Registratie

<strong>Bij de MeanderGroep in Zuid-Limburg draait alles om meer regie voor zorgmedewerkers en voor de cliënt. Roger Ruijters, lid van de raad van bestuur van de MeanderGroep vertelt, ‘pamperen van de cliënt doen we niet meer. Daardoor komen wijkverpleegkundigen veel dichter bij de kern van hun vak. Het was even wennen voor sommige cliënten, maar we zien dat de aanpak hen meer zelfvertrouwen geeft.’

Einde aan uurtje factuurtje

De grootste verandering bij de MeanderGroep is het nieuwe bekostigingssysteem. Ruijters startte een pilot met CZ en VGZ. Van de twee verzekeraars ontvangt de MeanderGroep een vast bedrag en hiervoor wordt de zorg geleverd. ‘Er is geen sprake meer van uurtje factuurtje. Dit scheelt administratielast, want (wijk) verpleegkundigen en verzorgenden hoeven geen minutenregistratie meer bij te houden. Ook geeft dit ruimte om te bepalen welke zorg de cliënt echt nodig heeft. Bovendien kunnen we meer mensen helpen met hetzelfde aantal medewerkers’, aldus Ruijters. Directeur V&aml;VN Sonja Kersten is enthousiast over de aanpak van de MeanderGroep: ‘Ik zie veel koudwatervrees voor het loslaten van de 5 minuten-registratie, maar het is in de praktijk dus heel goed mogelijk.’

Meer zelfredzaamheid van de cliënt

In elk gesprek met de cliënt staat niet de productie van de zorg centraal, maar de vraag; wat kan je nog zelf doen? Volgens Ruijters moeten cliënten soms nog wennen aan deze aanpak, maar eenmaal overtuigd, stijgt hun eigenwaarde omdat ze merken dat ze veel meer kunnen dan gedacht. Verpleegkundigen en verzorgenden kijken naar de zelfredzaamheid van de cliënt en sluiten daar zo goed mogelijk bij aan. Daardoor is er meer ruimte voor preventie en het behoud van gezondheid.

Veel animo voor VAR

De aanpak van de MeanderGroep wordt ook zichtbaar in de VAR. Bij de oprichting, vorig jaar, meldden zich boven verwachting veel mensen aan. ‘We hadden ongeveer 7 aanmeldingen verwacht, maar het werden er 25. De respons was enorm. We wilden niemand afwijzen en bovendien wilde ik het enthousiasme niet temperen. We hebben daarom besloten dat de overgebleven 17 verpleegkundigen allemaal zitting nemen in de VAR. De volledige VAR is vervolgens lid geworden van V&VN.’

Meander 5 Minuten Registratie

Slimme ideeën van verzorgenden en verpleegkundigen uitgevoerd

De VAR heeft directe invloed op het beleid van de MeanderGroep. Ook is er een ideeënfonds. Iedereen mag ideeën inleveren ter verbetering van de zorg. De ideeën worden beoordeeld door een commissie waarin, naast de VAR en de raad van bestuur, ook de cliënten- en ondernemingsraad zitting hebben. ‘Er komen veel slimme ideeën van verpleegkundigen en verzorgenden binnen. Voorbeeld is een apparaatje waarmee de cliënt zelf zijn of haar ogen kan druppelen. Dat is al in gebruik. Of een apparaat dat op afstand medicatie uitgeeft voor de cliënt. De wijkverpleegkundige krijgt automatisch een melding als de medicatie niet afgenomen is.’ Roger Ruijters is erg blij met de grote betrokkenheid en de ideeën van zijn medewerkers. ‘We bedenken hier slimmere zorg met iedereen en niet vanuit een ivoren toren!’

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)