Eindelijk forse verhoging opleidingsplaatsen gespecialiseerd verpleegkundigen

  • 22 november 2018
  • Nieuwsbericht
  • Academie
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_Bernhoven_verpleegkundigen_botscan

Het aantal opleidingsplaatsen voor gespecialiseerd verpleegkundigen moet fors omhoog om aan de huidige en toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen. Dat is volgens het Capaciteitsorgaan nodig om ervoor te zorgen dat er in 2024 voldoende van deze professionals zijn opgeleid.

Het Capaciteitsorgaan brengt om de twee jaar in kaart hoeveel van deze professionals moeten worden opgeleid. In totaal gaat het om 3630 opleidingsplaatsen voor verpleegkundige vervolgopleidingen van het CZO en de Ambulanceverpleegkundige. Dat is een toename van 59% vergeleken met 2016. Volgens het Capaciteitsorgaan is het huidige aantal opleidingsplaatsen bij lange na niet genoeg om de gevolgen op te vangen van alle collega’s die de komende jaren met pensioen gaan. Laat staan om tegemoet te komen aan de verwachte grote stijging van de zorgvraag de komende jaren. V&VN heeft jarenlang voor een verhoging van de opleidingscapaciteit gepleit.

We beseffen dat dit lastig is binnen de huidige structuur, maar we moeten ‘verrassingen’ achteraf voorkomen!

Sonja Kersten, directeur van V&VN: “Heel goed dat er nu veel meer opleidingsplekken komen. Die inhaalslag is hard nodig. De stijgende trend was al ingezet, maar is nog lang niet genoeg. De personeelstekorten lopen op en het kost tijd voor je iemand hebt opgeleid. Ik roep alle werkgevers in de ziekenhuizen en de ambulancezorg op al die opleidingsplaatsen nu daadwerkelijk te realiseren. Eerder is dat niet gelukt. We moeten fors meer (gespecialiseerd) verpleegkundigen opleiden. Wat ons betreft breiden we de capaciteitsramingen uit naar alle verpleegkundigen, dus ook voor bijvoorbeeld sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Ook daar is de behoefte groot. We beseffen dat dit lastig is binnen de huidige structuur, maar we moeten ‘verrassingen’ achteraf voorkomen!”

Overal grote tekorten

Het Capaciteitsorgaan ziet een tekort aan alle beroepen in de zorg. Onder de beroepen uit deze raming is het aantal moeilijk vervulbare vacatures verdubbeld ten opzichte van 2016. De grootste tekorten doen zich voor onder IC-verpleegkundigen, SEH-verpleegkundigen, Kinderverpleegkundigen, Kinderoncologieverpleegkundigen, IC-kinderverpleegkundigen en IC-neonatologieverpleegkundigen.

Het Capaciteitsorgaan stelt dat de verhoging van het aantal opleidingsplaatsen mede een gevolg is van het niet halen van de doelen uit het vorige advies in 2016, maar ook omdat de komende 6 jaar een grote groep verpleegkundigen met pensioen gaat. Daarnaast stelt het Capaciteitsorgaan iets vast wat wij al lang wisten: de zorgvraag wordt complexer maar de hoeveelheid tijd die aan de zorgvraag besteed kan worden, neemt af omdat administratieve taken steeds meer tijd opslokken. Dit geldt overigens voor alle beroepen in de zorg.

Meer aandacht voor opleiden

V&VN vindt dat de aandacht voor het opleiden van verpleegkundigen veel sterker moet toenemen om nu en in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerde verpleegkundigen te hebben. Dat vraagt natuurlijk om extra inspanning van zowel zorginstellingen die het opleiden van medewerkers faciliteren, als ook van collega’s die cursisten en stagiaires begeleiden. Maar opleiden en (werk)begeleiding is een onderdeel van het beroep - niet iets daarnaast - en behoort in de dagelijkse werkzaamheden een volwaardige plek te krijgen. Dus zet de deuren open voor nieuwe collega’s en biedt een wenkend perspectief voor allen die nu al in de zorg werkzaam zijn! Biedt een aantrekkelijk leer- en werkklimaat waar de professional zich verder kan ontwikkelen en we onnodig verloop voorkomen.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)