Eerste stap in versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

  • 6 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleging_oudere man kijkt uit het raam

Vanaf maandag 11 mei mogen 25 verpleeghuizen in Nederland onder strikte voorwaarden hun deuren weer een klein stukje openzetten voor bezoek. Dit heeft minister Hugo de Jonge vanavond aangekondigd in een persconferentie. Per GGD-regio zal één verpleeghuislocatie worden aangewezen door de directeur Publieke Gezondheid van de betreffende GGD-regio. In deze verpleeghuislocaties mogen bewoners één bezoeker ontvangen. De locaties zullen de komende weken gemonitord worden. Conny van Velden, bestuurslid V&VN: “We zijn blij met deze eerste stap.”

Sinds 20 maart geldt een bezoekverbod voor alle verpleeghuizen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Deze lockdown heeft grote gevolgen. Uit een enquête van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat 76 procent van de verpleeghuisbewoners kampt met eenzaamheid. Conny van Velden: “We zien dat eenzaamheid bij bewoners ook druk legt op de verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen. We zijn daarom blij met deze eerste stap in de versoepeling van de bezoekregeling. Al moet er heel goed gemonitord worden: wat betekent dit voor de bewoners en zorgprofessionals?"

Handreiking

Alleen verpleeghuislocaties die vrij zijn van besmettingen komen in aanmerking voor het versoepelen van de bezoekregeling. Ook moeten de locaties aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Denk hierbij aan hygiënemaatregelen, voldoende testcapaciteit, voldoende beschermende middelen en voldoende en deskundig personeel. V&VN werkt samen met ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, Verenso en Zorgthuisnl aan een handreiking waarin deze randvoorwaarden terug te vinden zijn. De handreiking helpt verpleeghuizen om tot een eigen plan voor de aangepaste bezoekregeling te komen. In dit plan moeten zaken worden opgenomen als: hoe lang mag een bezoeker blijven? Maar ook: wat gebeurt er als er toch onverhoopt iemand besmet raakt? De handreiking wordt aanstaande vrijdag, 8 mei, beschikbaar gesteld.

Risico beperken

Hoogleraar ouderenzorg Bianca Buurman werkte mee aan de contouren van de versoepeling van de bezoekregeling en is bezig met een onderzoek naar verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Dit onderzoek loopt parallel aan de versoepeling van de bezoekregeling. Bianca Buurman: “Samen met collega Cees Hertogh onderzoek ik hoe het coronavirus zich in verpleeghuizen beweegt. De belangrijkste vraag: in hoeverre zijn mensen zonder klachten besmettelijk? Dit heeft mogelijk gevolgen voor het gebruik van beschermingsmiddelen en voor de bezoekregeling. Je wil het risico op besmettingen zoveel mogelijk beperken. Ook moet er goed gekeken worden naar wat de versoepeling van de bezoekregeling met zorgprofessionals doet. Zij moeten het bezoek dat wordt toegelaten gaan instrueren. Zorgt dit voor extra belasting? Wat zijn de positieve en negatieve effecten?”

De versoepeling van de bezoekregeling wordt de aankomende weken gemonitord door de academische werkplaatsen ouderenzorg. Als blijkt dat dit in de praktijk goed werkt, is het de bedoeling dat vanaf 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Mits ze aan de voorwaarden voldoen. Dit wordt in de week vóór 25 mei door het kabinet besloten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)