Eerst peilen, dan geloven

  • 6 november 2019
  • Nieuwsbericht
  • Registratielast
  • V&VN Algemeen
Conny van Velden, interim-bestuurder van V&VN

Onnodige registraties en administraties. Het is een grote bron van ergernis voor iedereen die werkt in de zorg. Registraties die patiëntenzorg ten goede komen? En die ons helpen ons werk beter te doen? Graag, dat is zinvol. Zoals het vragen naar en opschrijven van de pijnscore. Zonder deze score kunnen we niet terugkijken of pijn toe- of afneemt en welke interventies helpen. Maar lang niet alle registraties dragen bij aan de kwaliteit v

Twee jaar geleden besloot wijkverpleegkundige Caroline Smeets daar iets aan te doen. Ze nam het initiatief voor de actie #meerzorgminderpapier. Het actiemiddel: één dag lang alleen administratie die rechtstreeks ten goede komt aan cliënt of patiënt.

Uit de peiling die we rondom de actiedag hielden (ingevuld door meer dan 3.500 collega’s) bleek: bijna driekwart besteedt meer dan 25% van zijn of haar tijd aan registratie. Dat is twee uur per dag. De helft wordt gezien als onnodig. Het handmatig overtikken van patiëntgegevens, het invullen van data die niet relevant zijn voor de zorgvraag, en ICT-systemen die niet met elkaar communiceren. Zonde van de tijd die je beter aan de zorg voor je patiënten en cliënten kan besteden.

“Niemand gaat voor papierwerk aan de slag in de zorg!”, zei Caroline toen. Haar actie had direct effect. Een dag later al maakte minister De Jonge afspraken met V&VN, zorgaanbieders, toezichthouders en zorgverzekeraars over het terugdringen van onnodige registratie in de wijkverpleging. Het streven: 15% minder registratielast. En dus al gauw een uur per werkdag meer tijd voor de patiënt.

Dat was toen het idee. De vraag is hoe we er nu voor staan. Zijn we de strijd tegen doorgeslagen administraties aan het winnen of aan het verliezen? Steeds meer aanbieders van wijkverpleging zeggen de 5-minutenregistratie af te schaffen, en in wijk en verpleeghuis hoeft de cliënt het zorgplan niet langer na elke kleine wijziging opnieuw te ondertekenen. Daar staat tegenover: in een recent onderzoek gaven zorgprofessionals juist aan een stijging van de administratieve lasten te ervaren.

Op 29 november schuift V&VN aan bij een overleg over de aanpak van registratielast op het ministerie van VWS. Wat wordt daar onze boodschap? Eerder deze week heb je van ons het verzoek gekregen om mee te doen aan een peiling over registratielast. Doe mee, vul hem in en zorg dat de stem van verpleegkundigen en verzorgenden doorklinkt in Den Haag!

Maar laat het daar niet bij. Kijk ook wat je zelf kunt doen bij jou op het werk. Volgens Caroline is het belangrijk dat we als verpleegkundigen en verzorgenden kritisch blijven: “Stel jezelf de vraag, waarom doe ik dit? Is dit nuttig? Laat je niet met een kluitje in het riet sturen en kaart onnodige registraties aan.” Ik ben het daarmee eens. Als we de cultuur in de zorg willen veranderen, moeten we ook zelf aan het werk.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)