Eén plek met hulpmiddelen voor indiceren van wijkzorg

  • 26 juli 2017
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Wijkverpleging_toolbox

Er zijn veel middelen die wijkverpleegkundigen kunnen helpen bij het indiceren van zorg. Sommige zijn landelijk ontwikkeld, andere door een organisatie. Lang niet al deze hulpmiddelen zijn goed bruikbaar, en bruikbare hulpmiddelen zijn weer niet altijd bij iedereen bekend. Daarom ontwikkelt V&VN één plek waar je gemakkelijk per thema bruikbare, wetenschappelijk onderbouwde hulpmiddelen vindt.  

Samen met wijkverpleegkundigen hebben we geïnventariseerd welke thema's er bij een indicatiestelling aan bod komen en welke beschikbare middelen er al zijn. Uit de lange lijst van zo’n 50 thema’s en 170 hulpmiddelen wordt de komende maanden een selectie gemaakt. Dit gebeurt op basis van onder meer praktische ervaring met het hulpmiddel en/of een wetenschappelijke onderbouwing.

Er zijn ook een aantal thema’s waarop hulpmiddelen worden gemist, zoals communicatie ('Hoe ga ik in gesprek met de gemeente?'), financiën (onderscheid tussen de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet), omgang met onbegrepen gedrag en seksualiteit. Een deel van deze knelpunten wordt opgepakt door V&VN bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Wil je meedenken?

In het najaar gaan we graag met je in gesprek over intervisie en intercollegiale toetsing in de wijkverpleging en over hoe we de toolbox zo goed mogelijk kunnen aanbieden. Meld je voor 18 september aan o.v.v. de plaats waarin je wilt deelnemen.

  • Woensdag 27 september van 14.00 tot 17.00 uur (Churchilllaan 11, Utrecht)
  • Maandag 2 oktober van 14.00 tot 17.00 uur (Lage Witsiebaan 2-A, Tilburg)
  • Woensdag 4 oktober van 14.00 tot 17.00 uur (Straussplein 1, Zwolle)

De toolbox is eind 2017 digitaal beschikbaar.

Meer informatie over wijkverpleging.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)