Een eigen AGB-code voor de SPV

  • 2 februari 2022
  • Nieuwsbericht
  • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
computer - e-learning

Goed nieuws voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Zij krijgen binnenkort een eigen AGB-code. Dat klinkt als een kleine, vooral administratieve stap, maar het geeft ‘de SPV’ de mogelijkheid om zich veel duidelijker te onderscheiden van de andere verpleegkundigen.

Verpleegkundigen en SPV’ers hebben sinds jaar en dag een zelfde BIG-registratie (artikel 3). De twee groepen zijn daardoor niet van elkaar te onderscheiden. Verdere positionering van de SPV is daardoor bijna onmogelijk. Zo werd nooit duidelijk waar het werk van de verpleegkundige ophoudt en dat van de SPV begint. Op een factuur of in systemen van de NZA werden de beroepsgroepen via de vermelding ‘verpleegkundige, BIG artikel 3’ op een hoop geveegd. Met een eigen AGB-code voor de SPV komt daar nu verandering in. Vektis - verantwoordelijk voor dit soort codes - legt op dit moment de laatste hand aan de SPV-code.

Niet iets kleins

De eigen code voor de SPV lijkt iets kleins, maar het is veel groter. Doordat er nu onderscheid is, komen ook de positie en de rol van de SPV scherper in beeld. Bij mensen die hulp krijgen van de SPV was dat natuurlijk al zo, maar doordat de SPV de afgelopen jaren in de administratie onzichtbaar was, zag je dat niet terug in de registratie van werk en uren. Door de AGB-code kan een zorgverzekeraar bijvoorbeeld aan de factuur zien dat er via de SPV is voldaan aan de eisen als er een regiebehandelaar moet worden ingezet.

Meer rechten krijgen is geweldig, maar dat moet wel omgeven zijn met zorgvuldige kwaliteitseisen.

De V&VN-afdeling SPV is heeft zich lang ingespannen voor het onderscheid in de administratie. En wil er nu een passend vervolg aan geven. Verpleegkundig specialist en V&VN-adviseur GGZ Marga Bijma: “Nu we dit bereikt hebben, willen we dit ook zorgvuldig invoeren. Meer rechten krijgen is geweldig, maar dat moet wel omgeven zijn met zorgvuldige kwaliteitseisen. Vektis en de NZA hebben terecht eisen gesteld om de SPV ook als zodanig te kunnen herkennen. De enige manier waarop dit mogelijk was, is opname in een register gebleken. Er is voor gekozen om hier het Kwaliteitsregister van V&VN deskundigheid SPV voor te gebruiken.”

Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen die voldoen aan de inschrijvingseisen van het Kwaliteitsregister kunnen de nieuwe AGB-code aanvragen bij Vektis. Momenteel werkt V&VN samen met Vektis aan de inrichting de procedure voor deze code. Die moet op korte termijn gebruikt kunnen worden. Vermoedelijk kan deze vanaf eind maart worden aangevraagd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!