‘Drempel voor opleiding lager, plezier in leren groter’

  • 31 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verpleegkundige

Bij het Amsterdamse revalidatiecentrum Reade is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de positie van verpleegkundigen. Meer regie over je loopbaan, meer zeggenschap in de organisatie en meer ruimte voor je professionele ontwikkeling. Dat was het idee. Onderdeel hiervan: de introductie in 2018 van een persoonlijk opleidingsbudget van 1.000 euro per jaar. Volledig naar eigen inzicht te besteden. Vijf jaar later is de balans positief: “Opleiden leeft veel meer, collega’s zijn er veel bewuster mee bezig.”

In een persoonlijk ontwikkelingsplan geven verpleegkundigen aan hoe ze hun eigen ontwikkeling willen vormgeven. Dat wordt elk jaar besproken met de manager en de coördinator opleidingen. Ines Samouco Moreira da Silva, werkzaam als Magneetverpleegkundige op de afdeling dwarslaesie en medeoprichter van de VAR, werkt sinds 2015 bij Reade: “Ik ben erg blij met het budget. Het bedrag staat vast en je kunt er makkelijk aanspraak op maken. Voorheen was het loskrijgen van geld om een congres te bezoeken of een opleiding te volgen veel moeizamer. Nu weet je gewoon waar je recht op hebt. Natuurlijk moet je nog steeds een goed verhaal hebben waarom je iets wilt. Maar de drempel ligt veel lager.” 

Ines: “Ik denk ook veel bewuster na over wát ik wil leren. Bij mij gaat een groot deel op aan congressen. Een congres van Nursing kost toch al gauw 250 euro. Vorig jaar heb ik mijn hele budget opgemaakt aan een post-hbo opleiding over onderzoek. Dat kostte meer dan 1.000 euro, maar de rest werd door Reade aangevuld. Want het budget is geen maximum, maar een minimum. En daarnaast worden ook trainingen en scholingen vanuit Reade aangeboden. Ook tijdens corona was de boodschap vanuit de organisatie steeds: blijf je ontwikkelen, mensen! Dat is ook keihard nodig. De zorg voor onze revalidanten wordt steeds complexer, er komt steeds meer bij kijken.”

Marije van Capel, verpleegkundige, werkt al 12 jaar bij Reade: “Ik wilde eigenlijk stoppen met mijn opleiding mbo-verpleegkunde. Tot ik hier mijn eindstage kwam lopen. Ik was meteen verkocht. In de revalidatie heb je als verpleegkundige een enorm mooie rol. In een multidisciplinair team met een arts, een fysio, een ergo, een logopedist, een diëtist… noem maar op. En dan samen aan de slag met eigen patiënten, van opname tot ontslag. Het is heel dankbaar en veelzijdig werk.”

Ook Marije is te spreken over het persoonlijke opleidingsbudget: “Het mooie van het persoonlijke budget is dat je echt kan gaan nadenken over: wat heb ik nodig voor mijn eigen ontwikkeling? En over de vraag: wat heeft de organisatie nodig? Als dat matcht, ontstaat veel ruimte om wat je leert meteen in de praktijk te brengen. Dat is veel leuker en nuttiger dan dat je allemaal min of meer dezelfde cursussen moet volgen. Daarnaast doen we ook veel scholingen en intervisies met het hele team. De zorg voor patiënten met dwarslaesie is heel gespecialiseerd. Dat leer je niet allemaal op school.”

Marije: “Ik ben voorzitter van de medicatie council van Reade. Samen met collega’s uit nadere disciplines is ons doel: het optimaliseren van alle processen rondom medicatie, van voorschrijven tot toediening. We zagen dat we de uitdeelronde veiliger konden maken. Maar dat vroeg echt om een projectmatige aanpak. Ik wist wel wát er moest verbeteren, maar nog niet hóe je zo’n organisatieverandering aanpakt. Daarom ben ik een cursus projectmatig werken gaan volgen en scholing over medicatieveiligheid. En ik kreeg hulp van een ervaren collega uit de ICT die veel projectmatig werkt. Dat was enorm nuttig en betaalde zich snel uit. Ik leerde bijvoorbeeld hoe ik een  projectplan moest schrijven en hoe ik een project kan aansturen. Het lukte ons budget vrij te maken om nieuwe medicatiekarren te kopen. We brachten het risico op medicatiefouten sterk omlaag. Dat hebben we gewoon zelf gedaan, zonder een manager erbij. En nu zijn we bezig cursussen over medicatieveiligheid op te zetten voor onze collega’s.”

'Ik ga hier nooit meer weg'

Uit interne evaluaties van Reade blijkt dat het opleidingsbudget als een blijk van waardering wordt gezien en leidt tot grotere betrokkenheid bij de organisatie. Sollicitanten noemen het budget vaak als reden om bij Reade te solliciteren. Marije: “Ik zit elke dag twee keer drie kwartier in de auto, maar ik ga hier nooit meer weg.”

Ines: “Als je iets leert, is het de afspraak dat je dat terugkoppelt aan je team. Bijvoorbeeld door middel van een klinische les of een presentatie. Een collega volgde een congres over wondzorg en maakte er vervolgens een kennisquiz van. Dat maakt iets nieuws leren enorm leuk.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd