Digitale overdracht stijgt

  • 18 september 2017
  • Nieuwsbericht
  • Gegevensoverdracht
  • Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie

Het aantal digitale verpleegkundige overdrachten stijgt. Sinds 2014 is de digitale verpleegkundige overdracht met 10 procent gestegen. Dat blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste helft van dit jaar. Wel zeggen ze – vrijwel allemaal – dat standaardisatie van gegevens hard nodig is om van de digitale overdracht ook écht een succes te kunnen maken. Eenduidig vastleggen van gegevens kan dit verbeteren.

Standaardisering van verpleegkundige gegevens helpt bij het eenduidig en eenmalig vastleggen van gegevens en de onderlinge uitwisseling ervan. Hierdoor nemen de administratieve lasten en de kans op fouten af.

Nog veel winst te behalen

De informatiestandaard eOverdracht, die Nictiz in samenwerking met V&VN en Actiz heeft ontwikkeld, heeft in de afgelopen jaren bij de respondenten steeds meer bekendheid gekregen. In de dagelijkse zorgpraktijk valt echter nog veel te winnen op dit gebied, want maar ongeveer de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan zeker te weten dat in het dossier met gestandaardiseerde gegevens wordt gewerkt.

Stimulans voor digitale uitwisseling

Om het digitaal uitwisselen en standaardisering van verpleegkundige gegevens in de praktijk verder te brengen, is bewustwording de belangrijkste voorwaarde, zo zeggen de verpleegkundigen die aan het onderzoek deelnamen. Ook vinden de respondenten het belangrijk dat er meer aandacht is voor het werken met ICT en standaardisatie in de verpleegkundige opleiding en tijdens bij- of nascholing. In het rapport zijn op basis van de input en wensen van de doelgroep een zestal randvoorwaarden geformuleerd om de informatiestandaard eOverdracht verder uit te rollen.

Lees hier het volledige rapport.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd