Digitale medicatieoverdracht nog in de kinderschoenen

  • 10 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • Gegevensoverdracht
  • V&VN Algemeen
Digitale medicatieoverdracht nog in de kinderschoenen

Het digitaal uitwisselen van medicatiegegevens tussen organisaties vindt nog maar mondjesmaat plaats. Ook zijn er in de mate van digitalisering grote verschillen per sector te zien. Dat blijkt uit de peiling ‘Medicatieoverdracht: Hoe gaat het nu?’ van V&VN, die is uitgezet om zicht te krijgen op de stand van zaken rondom het verbeteren en digitaliseren van de medicatieoverdracht. De conclusie? Er is nog veel werk aan de winkel.

Het overdragen van medicatiegegevens is een frustratie van veel verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Het verloopt vaak moeizaam, is foutgevoelig, kost veel tijd en energie. Ieder jaar overlijden er patiënten door fouten in dit proces. Dat moet en kan beter. De Kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht uit 2019 legt de basis voor die verbetering die voor een groot deel in digitalisering van de overdracht te vinden is.

De peiling (bijna 1.100 respondenten) laat zien dat de mate van digitalisering, de voorwaarde om überhaupt digitaal medicatiegegevens te kunnen uitwisselen, sterk varieert. In de ziekenhuizen gaat bij 95% van de respondenten zowel het voorschrijven als de toedienregistratie digitaal. In de wijkverpleging wordt 53% van de toedieningen digitaal geregistreerd, zo blijkt uit de resultaten. In de VGZ geeft ruim 81% van de respondenten aan dat het voorschrijven digitaal gaat, in tegenstelling tot de toedienregistratie.

Ook binnen een sector zijn nog grote verschillen, zo blijkt ook uit een reactie van een respondent: “Ik werk op twee plekken. In het verpleeghuis werken we digitaal met Medimo. Hier ben ik heel tevreden over. Bij de kleinschalige woonvorm is alles op papier en dit klopt niet altijd. Ik moet er regelmatig achteraan bellen.”

Knelpunten

De resultaten van de peiling laten duidelijk zien dat de uitdaging zit in het uitwisselen van medicatiegegevens bij de overdracht van patiënten tussen zorgorganisaties. Bijna een derde van de deelnemers geeft aan dat het (heel) vaak voorkomt dat er bij overdracht geen actuele toedienlijst beschikbaar is in de avond-, nacht- en weekenduren. Het ontbreken van een kloppend actueel medicatieoverzicht is ook één van de meest ervaren knelpunten.

Eerste stappen

Ondanks de knelpunten die ervaren worden, gaat het langzaam de goede kant op. Bijna de helft (ruim 48%) van de respondenten geeft aan dat in hun werkomgeving de voorschrijver, apotheker en toediener met dezelfde digitale applicatie werkt voor het medicatieproces. Een respondent zegt hierover: “Wij werken al 5 jaar met een digitale medicatieoverdracht en dit gaat steeds beter! Het is vooral een kwestie van iedereen goed stimuleren om zich aan de voor hen geldende afspraken te houden.” In 35% van de gevallen wordt er al digitaal een toedienlijst gedeeld. In het merendeel van de gevallen (69%) krijgt een patiënt bij de overdracht naar een andere zorgorganisatie de toedienlijst op papier mee.

De eerste stappen op de weg naar digitale medicatieoverdracht worden gezet. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben niet alleen behoefte aan informatie over afspraken rondom het nieuwe medicatieproces (50%), maar willen hier ook graag invloed op uitoefenen. 300 respondenten hebben aangegeven actief te willen meedenken met het programma Medicatieoverdracht.

Bekijk hier alle resultaten van de peiling

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)