Deze 6 zaken zijn sinds 1 april veranderd in het tuchtrecht

  • 2 april 2019
  • Nieuwsbericht
  • Wet- en regelgeving
  • V&VN Algemeen
Tuchtrecht

Op 1 april was het zover: de Wet BIG werd op een aantal punten gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor het tuchtrecht én dus mogelijk voor jou als verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Wat er precies is veranderd? De zes wijzigingen op een rij:

1. Hulp van een tuchtklachtfunctionaris

Klagers die een klacht indienen kunnen sinds 1 april een zogenoemde tuchtklachtfunctionaris inschakelen. Deze persoon kan de klager helpen bij het opstellen en formuleren van de klacht. Ook kan hij of zij vragen over de tuchtklachtprocedure beantwoorden en advies geven. Is de klacht bijvoorbeeld wel tegen de juiste persoon gericht? En is tuchtrecht de juiste route voor de klacht? De tuchtklachtfunctionaris doet geen uitspraken over of de klacht gegrond of ongegrond zal worden verklaard en speelt verder geen rol tijdens de procedure. Het voordeel van deze wijziging: klachten worden beter en vollediger geformuleerd, waardoor beter kan worden ingeschat of een klacht wel of niet gegrond is.

2. Klacht indienen = griffierecht betalen

Klagers die een klacht indienen bij het tuchtcollege moeten sinds 1 april vijftig euro griffierecht betalen. Als de klacht gegrond wordt verklaard, krijgt de klager het bedrag terug. Wordt de klacht ongegrond verklaard of trekt de klager zich terug uit de procedure? Dan is de klager het griffierecht kwijt. Ook als de klager in hoger beroep gaat betaalt deze vijftig euro griffierecht. Het voordeel van deze wijziging: er komen nu veel klachten binnen die niet echt klachtwaardig zijn. De financiële drempel kan niet klachtwaardige klachten voorkomen, maar kan er ook voor zorgen dat mensen met een klachtwaardige klacht niet gaan klagen. Er kan dus op twee manieren naar deze wijziging gekeken worden: enerzijds is er een financiële drempel opgeworpen om te klagen anderzijds kan dit betekenen dat klagers daardoor de klacht niet indienen bij het tuchtcollege.

3. Kosten in rekening brengen bij de verweerder (kostenveroordeling)

Hoewel een tuchtcollege geen schadevergoeding kan toekennen, kan het college sinds 1 april wel bepalen dat sommige kosten van de klager door de verweerder worden vergoed. Dit kan alleen als een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard en er een maatregel wordt opgelegd. De klager moet zelf een verzoek voor kostenveroordeling indienen. Er zijn drie soorten kosten die de klager in rekening kan brengen: reiskosten, deskundigheidskosten en kosten die zijn gemaakt voor juridische bijstand.

4. Doorgaan met de procedure na intrekking klacht door klager

Als klager kun je tijdens de procedure altijd je klacht intrekken. Je neemt dan niet langer deel aan de procedure. De verweerder kan ervoor kiezen om de klacht verder te laten behandelen, zodat er een beslissing van het college komt. Ook het college kan bepalen dat de behandeling van een ingetrokken klacht toch wordt voorgezet vanwege het algemene belang. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd neemt in dat geval voortaan de plek van de klager in.

5. Voorzittersbeslissing

Zodra er een klacht binnenkomt, doet een secretaris een vooronderzoek. Vervolgens wordt besloten of de zaak wordt behandeld in een raadkamer of op een openbare zitting. Nieuw is dat de secretaris na het vooronderzoek de klacht kan doorverwijzen naar de voorzitter van het college. Die kan een eindbeslissing geven zonder dat de zaak in de raadkamer of op een openbare zitting wordt behandeld.

6. Geen standaard publicatieplicht bij berisping

Waar eerder opgelegde maatregelen die zwaarder waren dan een waarschuwing standaard werden gepubliceerd in de Staatscourant, lokale dag- en weekbladen en in het BIG-register, is de standaard publicatieplicht bij de maatregel van berisping (terechtwijzing) sinds 1 april uit de wet verdwenen. Het is nu aan het college om te beslissen of er een publicatie moet plaatsvinden. Het voordeel: het college kan de ernst van de zaak vaststellen en dus goed bepalen of het nodig is dat een berisping openbaar wordt gemaakt.
V&VN is blij met de wijzigingen. De klager en verweerder zijn zo beter beschermd en worden beter geholpen. Wat vind jij van de wetswijzigingen? Laat het weten in een reactie.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)