Deskundigheidsbevordering verplicht bij herregistratie verpleegkundigen

  • 9 januari 2018
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_Bernhoven_registratie_2

<strong>Verpleegkundigen moeten in de toekomst aantonen dat zij deskundig zijn gebleven, wanneer ze geregistreerd willen blijven in het BIG-register. Dit staat in wetsvoorstel Wet BIG-II dat het ministerie van VWS op 21 december presenteerde.

V&VN beschouwt dit als een erkenning van de grote vakbekwaamheid die noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep. Tegelijkertijd vindt V&VN dat het wetvoorstel nog onvoldoende recht doet aan de professionele autonomie van de beroepsgroep. En vindt dat de beroepsgroep daar zelf meer over te zeggen moet hebben.

Deskundigheidseis in de Wet BIG

Tot op heden worden er geen wettelijke eisen gesteld aan de deskundigheid van een verpleegkundige. Iedere verpleegkundige die gemiddeld 1 dag per week heeft gewerkt gedurende de registratieperiode, wordt automatisch geherregistreerd in het BIG-register. Als het nieuwe wetsvoorstel wordt doorgevoerd, worden er bij de herregistratie zowel werkervaringseisen als deskundigheidseisen gesteld. Daarmee gaat een vurige wens van V&VN in vervulling. Directeur Sonja Kersten: "Hier heeft V&VN zich meer dan 10 jaar voor ingezet. Ik zie het als de formele erkenning van de enorme vakbekwaamheid die het beroep van verpleegkundige vereist. Ook geeft het een krachtige impuls aan de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg.”

De beroepsgroep aan het stuur

Tegelijkertijd zijn er ook zorgen bij V&VN. In het huidige wetsvoorstel kunnen veel partijen zich gaan bemoeien met de manier waarop verpleegkundigen hun deskundigheid vastleggen. VWS stelt voor dat portfolio’s van werkgevers bijvoorbeeld gebruikt mogen worden bij herregistratie. V&VN denkt dat dit beter kan. Veel verpleegkundigen hebben meerdere werkgevers of werken wellicht af en toe als zelfstandige. Dat betekent dat een verpleegkundige steeds bij een baanverandering een nieuw portfolio gaat bijhouden. Logischer lijkt een portfolio van de eigen beroepsgroep, dat de gehele loopbaan kan worden gebruikt en met de loopbaan van de verpleegkundige meereist. Reden waarom V&VN al in 2006 een dergelijk portfolio heeft ontwikkeld waar reeds 90.000 verpleegkundigen en verzorgenden gebruik van maken.

Accreditatie van scholing

V&VN vindt het vanzelfsprekend dat verpleegkundigen zelf toetsen of een scholing van voldoende niveau is om mee te mogen tellen voor herregistratie. Dat kan via een accreditatieproces. Dit ‘accrediteren van scholing’ kan het beste gebeuren door diegenen met de inhoudelijke kennis om een scholing op waarde te kunnen schatten: de beroepsgroep zelf!

Controle door beroepsgenoten

Tot slot wil V&VN dat verpleegkundigen zelf controleren of beroepsgenoten aan de deskundigheidseisen hebben voldaan. Dit is immers een taak van iedere zichzelf-respecterende beroepsgroep. Directeur Sonja Kersten vindt het onbegrijpelijk dat het wetsvoorstel deze controle door ambtenaren wil laten uitvoeren: ‘Hoe en met welke criteria in de hand gaat een ambtenaar van het CIBG bepalen of een verpleegkundige haar deskundigheid op een goede manier heeft bijgehouden? Als VWS, net als V&VN, vindt dat de beroepsinhoud toebehoort aan de beroepsgroep, laten we dat dan ook tot uiting laten komen in de wet!’.

Stijgende kosten en administratiedruk

In het wetsvoorstel zit een rekenvoorbeeld opgenomen voor de kosten van alle ambtelijke controles en van de controles op werkgeversportfolio’s. Daaruit blijkt dat de kosten met vele miljoenen zullen stijgen. Opgeteld bij de verscheidenheid aan portfolio’s van werkgevers, dreigen de verpleegkundigen waar het allemaal voor bedoeld is, opgescheept te worden met extra administratieve handelingen en hoge kosten. Daarom vindt V&VN het vele malen logischer om het huidige Kwaliteitsregister V&V te gebruiken voor het aantonen van de deskundigheid. Dit register voldoet aan alle hierboven genoemde eisen, wordt al door veel verpleegkundigen gebruikt, kan gekoppeld worden aan de leermanagementsystemen van de werkgever, levert geen nieuwe administratie op en kan tegen geringe kosten worden geëxploiteerd. Medisch specialisten en verpleegkundig specialisten werken al tijden op eenzelfde manier, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)