De wijkverpleegkundige indiceert, dat is de afspraak

  • 3 april 2019
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Wijkverpleging_cliënt_inhalator

Sinds begin dit jaar krijgen we steeds meer signalen van wijkverpleegkundigen dat zorgverzekeraars de indicaties van niet-gecontracteerde zorgaanbieders in twijfel trekken, naar beneden bijstellen of afwijzen zonder een duidelijke motivatie. We riepen wijkverpleegkundigen op hun positieve en negatieve ervaringen met ons te delen en trokken aan de bel bij Zorgverzekeraars Nederland. Want de afspraak is dat de wijkverpleegkundige indiceert. We geven een korte update van hoe het gesprek met de zorgverzekeraars is gegaan.

De zorgverzekeraar moet niet op de stoel van de wijkverpleegkundige gaan zitten

Marjolein Zilverentant, voorzitter van de vakgroep wijkverpleegkundigen van V&VN: “Indiceren is het pakkie an van wijkverpleegkundigen. Wij zijn de inhoudelijk professionals. Dat hebben we ook zo afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging. Het uitgangspunt daarin is vertrouwen in het oordeel van de professional. De zorgverzekeraar moet niet op de stoel van de wijkverpleegkundige gaan zitten.”

Afspraak is afspraak

V&VN en de zorgverzekeraars hebben een gezamenlijk belang: betere gezondheid, betere kwaliteit van zorg en lagere kosten. Daarvoor heb je deskundige zorgprofessionals nodig die goed kunnen indiceren.Voor de juiste zorg op de juiste plek is de wijkverpleegkundige dus simpelweg onmisbaar. Juist daarom schrokken we van de signalen van onze leden dat zorgverzekeraars aan de indicaties van sommige wijkverpleegkundigen tornen, ze schrappen of afkeuren, en dat er zeer gebrekkige communicatie is vanuit de verzekeraar met hen of hun cliënt. Dat is niet wat we hebben afgesproken. De afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord moeten gewoon worden nageleefd.

Daarom heeft V&VN een overleg geïnitieerd met Zorgverzekeraars Nederland. De zorgverzekeraars zeggen dat ze geen andere manier zien om ‘het kaf van het koren te scheiden’. Ook wij zien dat er sprake is van praktijkvariatie. Maar naar die praktijkvariatie moet nog onderzoek worden gedaan. Want niet alle praktijkvariatie is ongewenst. Achter iedere voordeur spelen immers andere kwesties. Indicatiestellers die hun vak niet verstaan en geen onderbouwing kunnen geven voor de door hen afgegeven indicatie? Natuurlijk willen ook wij niet dat zij zorg leveren aan kwetsbare mensen thuis. Maar het kan niet zo zijn dat veel niet-gecontracteerde indicaties zonder nadere duiding “gecorrigeerd” worden door verzekeraars.

Second opinion

Wij hebben de zorgverzekeraars aangeboden te helpen bij de uitwerking van de afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord over de ‘second opinion’ bij indicaties. Ook nemen de komende tijd collega’s uit de vakgroep wijkverpleegkundigen een kijkje in de keuken bij een aantal zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben beloofd te gaan kijken hoe zij op een meer zorgvuldige wijze manier hun controlerende werk kunnen doen.

Het grotere plaatje: groei zzp’ers en niet-gecontracteerde zorg legt diepere problemen bloot

De zorgvraag is groot, er zijn veel aanbieders op de markt en toch horen we veel signalen dat er ‘nee’ wordt verkocht, waardoor patiënten bijvoorbeeld onnodig lang in een ziekenhuis moeten verblijven. Het bevorderen van gecontracteerde zorg is een afspraak in het hoofdlijnenakkoord en daar zet V&VN als één van de partners zich voor in. Maar wat in veel discussies ontbreekt, is de vraag waarom het aantal zorgaanbieders toeneemt. Veel wijkverpleegkundigen geven aan voor zichzelf te beginnen omdat zij binnen de organisatie onvoldoende zeggenschap en autonomie ervaren over hun beroepsuitoefening. Goed werkgeverschap is daarom ook hier een deel van de oplossing. Ook horen we van onze leden dat veel (gecontracteerde) aanbieders een informeel maximum van zo’n 12 uur zorg per week lijken te hanteren, waardoor mensen met een intensieve zorgvraag vaker bij kleinere (niet-gecontracteerde) aanbieders uitkomen. Daarom is het belangrijk dat er genoeg zorg ingekocht wordt bij gecontracteerde zorgaanbieders en dat zij alle typen zorg in een wijk kunnen verzorgen.

Eind april verder

Eind april spreken we de zorgverzekeraars weer. Wil je ons iets meegeven? Heb je slechte ervaringen met een zorgverzekeraar als het gaat om indicaties, of juist goede – blijf die met ons delen via wijk.mgz@venvn.nl.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)