De vier V&VN-afdelingen acute zorg slaan de handen ineen

  • 10 februari 2021
  • Nieuwsbericht
  • Ambulancezorg
Samenwerking Acute Header

Een mooie ontwikkeling: gisteren op 9 februari ondertekenden V&VN Ambulancezorg, V&VN Intensive Care, V&VN Medium Care Verpleegkundigen en V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging een samenwerkingsconvenant om in het nieuwe V&VN Cluster Acute Zorg samen te werken op de onderwerpen die hun binden. Wat verandert er? En wat betekent dit voor jou als lid? Voorzitter Cluster Acute Zorg Stephanie Kaalberg vertelt.

Hoi Stephanie, gefeliciteerd met jullie samenwerkingsconvenant! Waarom gaan jullie samenwerken?

“Dankjewel! Het idee voor dit samenwerkingsconvenant ontstond zeven jaar geleden. We werkten al veel samen, maar merkten dat iedere afdeling toch vooral met haar eigen onderwerp bezig was. Logisch, maar in de acute keten is er veel gelinkt aan elkaar. Met het convenant voor onze pilot de aankomende twee jaar willen we onze beroepsgroep nog sterker positioneren.

Door onze krachten te bundelen zijn we als cluster zichtbaarder bij stakeholders en andere partijen in de zorg. Zo kunnen we meer betekenen voor onze leden en zorgen dat hun stem nog beter gehoord wordt. Vroeger werden we weleens vergeten, maar tegenwoordig betrekken ze ons vanaf het begin.

Dat geeft ons bijvoorbeeld de kans om vaker aan te schuiven bij regionale- of landelijke tafels om gezamenlijk invloed te hebben op het beleid en onze kennis over de acute zorg te delen. Als clusterbestuur bouwen we daarmee ervaring op om samen met onze strategisch adviseur de stem van onze zorgprofessionals te laten horen op de plaats waar de beslissingen worden genomen.

En hoe ziet deze nieuwe samenwerking eruit?

“We komen maandelijks bij elkaar met het Cluster bestuur, bespreken landelijke ontwikkelingen en werken aan activiteiten voor al onze leden. Een actueel punt is nu de Covid-zorg. Hoe maken we die beter in de keten van de acute zorg én daarbuiten? Waar kunnen wij elkaar versterken? En waar kunnen we de samenwerking zoeken met andere afdelingen van V&VN?

Wij proberen die overstijgende thema’s aan te pakken door meer het land in te gaan. Naast de activiteiten van de afzonderlijke afdelingen, sámen zichtbaar zijn. Daar treffen we nu de voorbereidingen voor. Alles wat wij doen en ontwikkelen zie je binnenkort op onze eigen website. Ook starten we in 2021 met gesprekken met andere zorgprofessionals in de acute keten. Binnen, maar ook buiten V&VN.

Wat merken de leden hiervan?

“We gaan meer kennis en scholingen aanbieden voor alle leden van V&VN met een acute zorgachtergrond. Bijvoorbeeld over ontwikkelmogelijkheden op de arbeidsmarkt in de volle breedte van de acute keten. Dinsdag 16 maart  is het eerste gratis webinar in samenwerking met Venticare. Daar gaan we met leden in gesprek over de toekomstplannen van de acute zorg.”

Blijven de afdelingen los bestaan?

“Ja, die blijven bestaan en behouden hun autonomie. En de eigen voorzitters blijven de boegbeelden van hun eigen leden. Als Cluster Acute Zorg kijken we vooral naar de thema’s die overstijgend zijn en ons verbinden. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kijken juist hoe we de wielen die we samen al hebben, optimaal kunnen gebruiken.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)