De route naar verpleegkundig leiderschap

  • 9 mei 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Uitreiking Zeggenschapsboek Aan Bianca
V.l.n.r.: Redactieraadleden Janneke Schraven (wijkverpleegkundige PlatformVmZ), Marion Konijnenbelt (geriatrieverpleegkundige Diakonessenhuis Utrecht), auteur Roland Peppel, redactieraad-lid Annemarije den Hartog en V&VN-voorzitter Bianca Buurman.

V&VN-voorzitter Bianca Buurman ontving afgelopen maandag uit handen van Annemarije den Hartog het boek Het huis van de professionele zeggenschap.

Den Hartog, voorzitter van het verpleegkundig stafbestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), zat in de redactieraad van deze handleiding om professionele zeggenschap in te vullen. Het JBZ wordt gezien als ziekenhuis met een voorbeeldfunctie, een zorgorganisatie waar verpleegkundigen samen met de artsen en het management om tafel zitten en met elkaar besluiten nemen als het gaat om invloed op de organisatie en op de inrichting van de zorg.

Buurman: “Supermooi dat dit boek er is en dat zeggenschap voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten steeds vaker - en hoger - op de agenda staat in verscheidene zorgorganisaties. We zien die invloed terug in verschillende gradaties: van verpleegkundige adviesraden tot professionele adviesraden en verpleegkundige stafbesturen.”

Een inhaaltraject nodig

Medeauteur Roland Peppel richt zich in Het huis van de professionele zeggenschap tot de verpleegkundigen en alle anderen die geïnteresseerd zijn in het verder ontwikkelen van professionele zeggenschap. “Zeggenschap moet voor deze beroepsgroepen de normaalste zaak van de wereld worden, zoals het voor de medisch specialisten al lang normaal is. Er is naar ons idee duidelijk een inhaaltraject nodig. Het model voor verpleegkundig leiderschap dat we in dit boek introduceren, bestaat uit een route van twintig stappen en is gericht op diverse beroepsgroepen in de zorg. De eerste stap is lef hebben. Durf mee te praten en te beslissen.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd