'De juiste zorg op de juiste plek’ start beweging

  • 6 april 2018
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Juiste Zorg Op De Juiste Plek

<strong>‘De juiste zorg op de juiste plek’: niet alleen de titel van het rapport van de gelijknamige Taskforce onder voorzitterschap van VWS, maar ook het perspectief op de toekomstige zorg in ons land. Zorg die vooral ánders is ingericht dan nu, met als inzet: zoveel mogelijk behoud van gezondheid en zelfstandigheid in de eigen omgeving. Want, constateert het rapport: ‘Doorgaan op de huidige voet, is vastlopen’.

Uit het rapport: ‘Doorgaan op de huidige voet, is vastlopen. Er is echt meer nodig. Om te beginnen een ander perspectief op ziekte en gezondheid. Waarbij het niet draait om wat de zorg te bieden heeft of om de belangen van zorgaanbieders, maar om wat mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.’

Regierol en poortwachtersfunctie

Verpleegkundigen hebben een grote rol in de visie op de zorg die door de Taskforce wordt neergezet. Als regisseur én als ‘poortwachter’ in de nabijheid van mensen. Samen met de huisarts en het sociaal wijkteam, krijgt de wijkverpleging een poortwachtersfunctie. Wijknetwerken worden het uitgangspunt: daarin draait het om vroeg-signalering, het samen met mensen bepalen van hun behoeften aan zorg of ondersteuning en goede afstemming tussen professionals. Onder de huidige omstandigheden – met een tekort aan mensen, een toenemend aantal kwetsbare ouderen en gebrek aan middelen – lijkt dat bijna onmogelijk. Dat ziet de Taskforce natuurlijk ook. Daarom zijn bestuurlijk commitment en budgettaire kaders een voorwaarde, aldus het rapport. En we zijn er niet van vandaag op morgen: het gaat om een beweging richting een andere manier van denken in de zorg, en transformatie. Die lukt alleen als we ook allemaal willen, constateert de Taskforce. Te optimistisch? Nee, want er zijn al veel hoopgevende experimenten richting deze transformatie. En een alternatief is er eigenlijk niet.

‘Als we de zorg blijven organiseren zoals we dat nu doen, dan is er een steeds groter tekort aan professionals, wordt de rekening onbetaalbaar, en helpen we de mensen te weinig die nu veel last hebben van de verkeerde zorg op de verkeerde plek.’

Patiënt – de mens – centraal

Het rapport De Juiste zorg op de juiste plek stelt de patiënt centraal. Of beter gezegd: de mens die patiënt kan worden. Er liggen volgens de Taskforce dan ook verantwoordelijkheden bij mensen zelf. Verantwoordelijkheid nemen voor je gezondheid, voor leren omgaan met beperkingen, voor het vragen en ontvangen van ondersteuning, advies en zorg van professionals. Mensen die dat nodig hebben, moeten hulp krijgen bij zelf-regie en zelfmanagement. ‘Als dat de verwachting is, dan moeten we mensen ook in staat stellen om dat gedrag te groeien’, aldus het rapport.

Waarde toevoegen, dichtbij de persoon

V&VN-directeur Sonja Kersten vindt het rapport ambitieus op een inspirerende manier: “Deze manier van denken, dit uitgangspunt voor de toekomstige zorg in ons land, spreekt mij erg aan. Het gaat om zorg die waarde toevoegt, dichtbij de persoon, zo lang mogelijk in de eigen omgeving. Voor de wijkverpleging zetten we al een stap in die richting met het Kwaliteitskader Wijkverpleging dat nu wordt afgerond. Maar ook voor andere professionals betekent het dat ze niet per se alleen binnen de muren van het ziekenhuis of de instelling hun werk doen. ‘De juiste zorg op de juiste plaats’ moet volgens de Taskforce een beweging worden. Ik geloof daar in. En ik denk dat onze beroepsgroep een belangrijke rol kan nemen in deze beweging. Maar natuurlijk moeten er wel omstandigheden zijn worden waaronder je dit gesprek kunt voeren en deze beweging kunt laten slagen: tijd, geld en ruimte zijn doorslaggevend. Ik ben er van overtuigd dat die randvoorwaarden gecreëerd zullen worden. Want zoals het rapport denk ik terecht zegt: anders lopen we vast.“

Het volledige rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plaats lees je hier. V&VN komt binnenkort met een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten in het rapport waarmee je in je huidige werk aan de slag kunt.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)