Coronavirus: onder voorwaarden mag je als niet-praktiserend verpleegkundige tijdelijk weer aan de slag

  • 18 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Patientenzorg

Niet-praktiserende verpleegkundigen van wie de BIG-registratie na 1 januari 2018 verlopen is, mogen tijdelijk weer als zelfstandig verpleegkundige aan de slag. Door de coronapandemie kan een punt worden bereikt waar grote personeelstekorten ontstaan, terwijl hulp dringend nodig is. Nood breekt wet, schrijft VWS op 17 maart in de aankondiging van de aanvullende maatregelen.

Veel oud- en aankomende verpleegkundigen en verzorgenden stellen de vraag: hoe kan ik helpen? V&VN heeft zich tijdens het crisisoverleg op het ministerie van VWS ingezet voor meer duidelijkheid hierover. Dit heeft geleid tot een duidelijke uitspraak over de inzet van voormalig verpleegkundigen.

Voor welke verpleegkundigen gelden deze maatregelen van VWS?

Wanneer je verpleegkundige BIG-registratie verlopen is na 1 januari 2018 en je vaardigheid voldoende aanwezig is, dan mag je onder bepaalde voorwaarden zelfstandig worden ingezet als verpleegkundige. 

Tot wanneer zijn de maatregelen van kracht?

De maatregelen zijn voorlopig van kracht. VWS schrijft: “Zodra de situatie het toelaat, zal de zorgverlening weer worden overgedragen aan de gekwalificeerde BIG-geregistreerde zorgverleners.”

Voor wie geldt de aanvullende maatregel NIET?

Deze maatregel geldt niet voor mensen die niet meer zijn ingeschreven in het BIG-register omdat hun registratie ooit door de (tucht)rechter is doorgehaald. Zij mogen NIET worden ingezet.

Onder welke voorwaarden kun je zelfstandig worden ingezet als niet-praktiserend verpleegkundige met een verlopen BIG-registratie na 1 januari 2018?

  • Alleen als het noodzakelijk is. Dat wil zeggen: als het door de noodsituatie niet mogelijk is voldoende BIG-geregistreerde verpleegkundigen in te zetten. Alleen dan worden aanvullend niet-praktiserende verpleegkundigen ingezet.
  • Het heeft nadrukkelijk de voorkeur dat personen met de meest recente praktijkervaring als eerste worden ingezet.
  • Niet-praktiserende verpleegkundigen moeten hun bekwaamheid zoveel mogelijk zelf aantonen en worden zoveel mogelijk ingezet in de niet-complexe zorg en in de zorg die aansluit bij hun meest recente werkervaring. In overleg met de werkgever wordt gekeken of een korte aanvullende training noodzakelijk is. Zij werken bij voorkeur in opdracht van momenteel werkzame en BIG-geregistreerde verpleegkundigen.

Hoe zit het met het uitvoeren van voorbehouden handelingen?

  • Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de BIG-geregistreerde zorgverlener en de niet-praktiserende verpleegkundige over welke (voorbehouden) handelingen mogen worden verricht.
  • Het verrichten van voorbehouden handelingen vindt plaats in opdracht van en onder directe supervisie (toezicht en tussenkomst) van ervaren, BIG-geregistreerde verpleegkundigen in vaste dienst van de betreffende organisatie.
  • De bevoegde zorgverlener geeft duidelijke opdrachten aan de niet-praktiserende verpleegkundige. Daarbij moet hij/zij voldoende zicht hebben op de benodigde bekwaamheid van de niet-praktiserende verpleegkundige.
  • Als niet-praktiserende verpleegkundige bewaak je de grenzen van je eigen kennen en kunnen.

Mag ik als voormalig verzorgende of als niet-praktiserend verpleegkundige met een verlopen BIG-registratie vóór 2018 ook aan het werk?

Je kunt dan niet zelfstandig worden ingezet als verpleegkundige. Maar, onder supervisie van een bevoegde zorgverlener kunnen voormalig verpleegkundigen en verzorgenden ook worden ingezet in de zorg. V&VN ontwikkelt hiervoor een praktische handreiking voor (oud-)verpleegkundigen en (oud-)verzorgenden, die binnenkort op de website verschijnt.

Herregistratieverplichting opgeschort

Naast de maatregelen voor niet-praktiserende verpleegkundigen schrijft minister Bruins in de Kamerbrief dat hij de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren voorlopig zal opschorten. Zo wordt voorkomen dat in deze noodsituatie verpleegkundigen uit het BIG-register worden gehaald en hun bevoegdheden verliezen.

Hoe verder?

Er zijn verschillende initiatieven om vraag naar en aanbod van zorgprofessionals bij elkaar te brengen. V&VN vindt het belangrijk dat dit gecoördineerd gebeurt. Minister Bruins gaat deze coördinatie samen met sociale partners, beroepsverenigingen en RegioPlus organiseren. We houden je op de hoogte!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)