Corona-persconferentie: méér nodig in verpleeghuis en wijk

  • 29 september 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleegkundige Esmee Verschoor met mondkapje, coronavirus (Ilvy Njiokiktjien, ANP)
Foto © Ilvy Njiokiktjien (ANP)

Gisteravond maakte het kabinet een aantal maatregelen bekend om de verdere verspreiding van COVID-19 een halt toe te roepen. In drie regio’s, waar het aantal besmettingen sterk oploopt (code ‘ernstig’), moeten medewerkers en bezoekers van verpleeghuizen preventief medische mondmaskers dragen. Conny van Velden, bestuurslid van V&VN: “Er moet meer gebeuren, in de verpleeghuizen én daarbuiten.”

Van Velden: “De maatregelen die je nu neemt in de verpleeghuizen, zou je ook moeten overwegen voor de wijkverpleging, de GGZ en de VGZ. Daar moet je niet nog een week mee wachten, anders blijf je achter de feiten aan lopen. De situatie in die sectoren is net zo urgent als in de verpleeghuizen. Waarom zou je in een verpleeghuis wél een mondmasker moeten dragen en een paar deuren verder in de wijkverpleging niet? Er zijn veel meer kwetsbare ouderen die thuis wonen dan in een verpleeghuis. Steeds meer seinen springen op rood en dus moeten er in de aanpak ook echt een paar tandjes bij. Anders krijgen we het virus niet beteugeld.”

Het preventief gebruik van mondkapjes in verpleeghuizen bij een regionale uitbraak werd eerder geadviseerd door CNO Bianca Buurman en OMT-lid Cees Hertogh. Van Velden: “Wij raden aan om al serieus na te denken over het preventief gebruik van mondmaskers zodra de situatie in een gebied ‘zorgelijk’ wordt. Dat is ook wat Buurman en Hertogh adviseren, en hoe er gelukkig al in heel veel verpleeghuizen gewerkt wordt. Neem dat als uitgangspunt en maak ook zelf een eigen professionele afweging.”

Wekelijks testen ingrijpend

Van Velden: “Naast beschermende middelen is het testen van bewoners en medewerkers belangrijk om een uitbraak in te dammen. Maar het is heel ingrijpend. Want veel bewoners begrijpen niet wat er gebeurt, reageren angstig of boos. Dat hakt er enorm in, ook bij verpleegkundigen en verzorgenden. Het is daarom belangrijk als het testen gedaan wordt door medewerkers die hierin heel bekwaam zijn, of door verzorgenden die voor de bewoner vertrouwd zijn.”

Elk verpleeghuis een plan voor sociaal contact

Volgens minister De Jonge moet ieder verpleeghuis een plan hebben voor bezoek en sociaal contact, met een balans tussen veiligheid en welbevinden. V&VN vindt het belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden hier nauw bij betrokken worden. Zij staan immers het dichtste bij de bewoners en hun naasten. Samen met andere partijen uit de zorg hebben wij een Handreiking ontwikkeld die je hierbij kan helpen.

De minister benadrukt ook het belang van voorrang bij het testen voor zorgpersoneel met (lichte) klachten. V&VN ontvangt echter nog steeds signalen dat ook verpleegkundigen en verzorgenden die directe patiënten- of cliëntenzorg bieden (te) lang moeten wachten tot ze getest worden en/of de uitslag krijgen.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)