Broodje kennis in het OLVG over Beter Laten

  • 9 april 2018
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • V&VN Algemeen
Beter Laten Infographic 2

Op 4 en 5 april gingen in totaal tweehonderd verpleegkundigen van het OLVG in Amsterdam met elkaar in gesprek over de Beter Laten-lijst. Dat gebeurde tijdens het Broodje Kennis: een vierjaarlijks kennisevenement voor verpleegkundigen in het OLVG. De Beter Laten-lijst is een lijst met 66 verpleegkundige en verzorgende handelingen waarvan je je af kunt vragen of ze nodig zijn, of dat je ze beter kunt laten omdat dit tijd oplevert voor je zelf of minder leed voor jouw patiënt. De lijst werd vorige zomer door onderzoekers van het Radboudumc gepresenteerd.

4 punten voor discussie

Welke van de 66 handelingen komen nu nog het meest voor in het ziekenhuis en waarom? Dat was de vraag die het Verpleegkundig Staf Convent voorlegde als organisator van de lunchsessies. In het OLVG waren dat deze punten: maagsonde inbrengen, fixatie, wondzorg en postoperatieve pijnbehandeling. Een korte toets in de zaal met aanwezigen van veel verschillende afdelingen maakte meteen duidelijk dat een groot deel ook inderdaad te maken had met deze handelingen en dat deze vaak dagelijks nog voorkwamen. De discussie over deze punten leverde interessante inzichten op.

20180409 Broodje Kennis Olvg Bijeenkomst

Zelf scherp blijven

Waren de meeste aanwezigen het wel eens over dat de beter laten aanbevelingen wel klopten (bijvoorbeeld: gebruik geen auscultatie voor positiebepaling van een voedingssonde en fixeer niet met een onrustband of pas liever geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe). De discussie ging er vooral over dat een handeling bij speciale patiëntgroepen soms niet kan en er soms simpelweg gebrek aan alternatieven is. Dat is ook precies de bedoeling van de lijst. Deze zegt niet dat je handelingen niet meer moet doen. Maar zegt wel dat het goed is je in elke situatie af te vragen of de handeling op dat moment zinvol is of dat je hem beter kunt laten. Als dat het geval is, doe het dan niet. Ook maakt de lijst richtlijnen of protocollen niet overbodig. Het is wel goed deze te toetsen aan de lijst.

Alternatieven

Vervolgstap is dat gekeken wordt naar mogelijke alternatieven. Dat doet het Verpleegkundig Staf Convent met de aandachtsvelders op de verschillende afdelingen. Als alternatief voor vrijheidsbeperkende handelingen werd bijvoorbeeld een aantal praktische en goede oplossingen genoemd: zorg voor steun van familie die bij een patiënt kan blijven als deze onrustig is, kijk of er prikkelvrije, eenpersoonskamers, zijn en kijk bijvoorbeeld naar alternatieven in verlichting of (rustige) muziek. Oplossingen waar de aanwezigen goede ervaringen mee hadden. Ook werd het voorbeeld genoemd van een ziekenhuis dat de Zweedse Band op een gegeven moment heeft afgeschaft, omdat je daar inmiddels ook betere alternatieven beschikbaar hebt.

Steun hebben ze elk geval van de Raad van Bestuur die actief aanwezig was bij de lunch en aanbood om ook echt tijd te maken voor zaken als de Beter Laten-lijst.

Zelf aan de slag

Ook aan de slag met de Beter Laten-lijst? Lees de tips en praktijkverhalen op de themapagina Beter Laten of ga aan de slag met de tips van de makers van de lijst.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!