Bezoekers weer welkom in alle (coronavrije) verpleeghuizen

  • 25 juni 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • M&G Wijkverpleegkundigen
MV191120 Venvn Bethem T0I4836

Verpleeghuislocaties waar geen besmettingen met corona zijn, kunnen weer open voor bezoek. Nu het aantal besmettingen fors lager ligt, zegt minister De Jonge van VWS, is er geen reden meer om bezoek te beperken of bewoners binnen te houden. Volgens de minister vraagt de openstelling wel om goed overleg binnen de verpleeghuizen en moet die ook praktisch uitvoerbaar zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de anderhalve meter. Dit is een verdere terugdraaiing van de zeer omstreden sluiting van verpleeghuizen voor bezoek. Die sluiting moest ervoor zorgen dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving tegen het virus beschermd zouden worden. Maar het virus sloeg in de verpleeghuizen toch genadeloos hard toe. De tekorten aan beschermende middelen waren groot, de richtlijnen van het RIVM niet altijd even werkbaar.

Conny van Velden, bestuurder V&VN: "Dit is goed nieuws voor bewoners, voor hun naasten en voor alle collega’s in de verpleeghuizen. Het is hartverscheurend dat zo veel mensen hun dierbaren zo lang niet hebben kunnen zien. Ik ben trots op alle collega’s die zo hard hun best hebben gedaan om het gemis van naasten op te vangen. Aan werkgevers en de overheid nu de dure plicht om te zorgen dat verzorgenden en verpleegkundigen hun werk veilig kunnen doen, dus met voldoende beschermende middelen en snelle tests."

Reacties: vlag gaat uit voor spannend besluit

Een kleine rondgang langs de collega’s in verpleeghuizen levert overwegend positieve reacties op. Een verpleegkundige: "Bewoners en collega’s zijn blij! De vlag gaat uit. Op de somatische afdelingen kwamen bewoners in opstand en weigerden om na een uur wandelen weer terug te komen. Ook veel discussies gehad met familie over de regels." Een verzorgende: "De patiënten leven er echt naar toe. Maar het is en blijft spannend." Een enkele collega voelt zich overvallen door het besluit. Een verzorgende: "Het overleg mist in deze zaak. Er wordt steeds opnieuw iets bepaald van bovenaf. Eerst alles op slot voor het hele land. En nu dit. En wij horen het op tv."

Zorgen zijn er ook en gaan vooral over de praktische kanten van de openstelling. Een verpleegkundige: "Wat als er meer bezoekers komen dan binnen anderhalve meter past? Moeten wij als handhavers gaan optreden? Familie is al minder verdraagzaam door het lange wachten. Moeten we mensen verbieden hun ouders te omhelzen? Mag er eten gebracht worden? Mogen bewoners met familie mee naar huis? Betrokkenheid van VAR en PAR en van de cliëntenraad is echt nodig."

Handreiking: samen met bewoners en hun naasten

V&VN heeft eerder samen met andere partijen uit de zorg gepleit voor een versoepeling als de omstandigheden dat toelaten. Elk verpleeghuis kan nu zelf bepalen hoe de openstelling vorm krijgt. V&VN heeft samen met Actiz, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso, NIP en Zorgthuisnl een Handreiking ontwikkeld die kan helpen per locatie de juiste afwegingen te maken. Onder welke voorwaarden gaan we open? Hebben we voldoende testcapaciteit en beschermende middelen? Wie maakt de afspraken met bewoners en naasten? Conny van Velden: "Wat past er per specifieke situatie? Ik vind het belangrijk dat de VAR/PAR en alle collega’s op locaties hier een grote rol in spelen. Zij staan immers het dichtste bij de bewoners en hun naasten."

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)