Bezoek in de gehandicaptenzorg: ‘Nee, tenzij…’

  • 24 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen

Eind vorige week werd aangekondigd dat verpleeghuizen op slot moesten. Geen bezoek meer. Een ingrijpende en pijnlijke maatregel, die is bedoeld om de voor het coronavirus meest kwetsbare groep in onze samenleving te beschermen. Maar hoe zit het met de bezoekregeling voor de gehandicaptenzorg? De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft gisteren een afwegingskader gepresenteerd waarmee organisaties hun beleid kunnen formuleren ten aanzien van de bezoekregeling. De kern: Bezoek? ‘Nee, tenzij…’

Omdat iedere locatie anders is, is het uitgangspunt dat zorgaanbieders op basis van een risicoafweging per locatie eigen beleid formuleren. Daarbij geldt een 'Nee, tenzij...' regeling. Dit betekent: geen bezoek, tenzij het contact met een familielid of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Het gaat dan om één cruciaal persoon per cliënt per dag, die nodig is voor de continuïteit van de zorg en de dienstverlening of die voor het emotioneel/psychisch welzijn van de cliënt heel belangrijk is. Deze persoon moet klachtenvrij zijn, mag maximaal één uur per dag aanwezig zijn, moet bij binnenkomst en vertrek zijn handen wassen en moet 1,5 meter afstand houden van cliënten en zorgmedewerkers. Ook mag het bezoek niet plaatsvinden in gemeenschappelijke ruimtes.

Het afwegingskader geeft ook een handvat hoe om te gaan met het naar huis gaan van cliënten: als de familie/wettelijke vertegenwoordiger een cliënt die in een instelling woont wil ophalen om voor een periode naar huis te gaan, blijft die cliënt bij zijn familie tot de bezoekersregeling is opgeheven. De regeling 'Nee, tenzij...' vervalt als er op een locatie een coronabesmetting is vastgesteld. Dan is er hoe dan ook sprake van een bezoekverbod. Lees voor de volledige regeling het document van de VGN

Contact is van essentieel belang
VGN licht op haar website toe dat het voor de psychische en sociale gezondheid van mensen met een beperking van essentieel belang is dat ze contact kunnen houden met hun (gezins)systeem. Er is daarom gekozen om op dit moment voor de gehandicaptenzorg (nog) géén generiek tijdelijk verbod op bezoek in te stellen, maar om uit te gaan van het principe ‘Nee, tenzij…’. Deze regeling is tot stand gekomen na overleg met cliëntorganisaties, het ministerie van VWS en de Vereniging van Artsen van Verstandelijk Gehandicapten. Het RIVM heeft geadviseerd bij het opstellen van de regeling. De regeling is tot nader order tot 6 april van kracht. Als de ontwikkelingen erom vragen, wordt de regeling aangepast. 

Meldpunt V&VN
Via ons meldpunt kregen we zorgen binnen over de gevolgen van beperkende maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Een collega uit de verstandelijk gehandicaptenzorg: “Wat we zien bij cliënten is meer verwardheid, verdriet. Cliënten begrijpen niet waarom ze niet naar buiten mogen, waarom ze begeleiders van activiteiten centra niet meer zien. Ze zijn sneller boos op medebewoners of op de begeleiding. We proberen er natuurlijk het beste van te maken voor ze, maar het is voor hen zo anders.” Een andere collega geeft aan: “Het feit dat er geen dagbesteding, sport en bezoek is, maakt het er niet beter op. Cliënten snappen niet waarom en dat veroorzaakt extra escalerend/grensoverschrijdend gedrag.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.