'Beter Laten is vooral een lange adem hebben'

  • 11 september 2018
  • Nieuwsbericht
  • Excellente zorg
  • V&VN Algemeen

Ook het Maastricht UMC+ is actief bezig met de Beter Laten lijst, dit op advies van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR). Renaldo Secchi, coördinator stafgroep verpleging bij het Maastricht UMC+ legt uit hoe zij dit project aanpakken.

Renaldo: “Door een advies van de VAR heeft de stafgroep verpleging (waar ik onderdeel van uitmaak) de lijst met 66 handelingen ingedeeld in categorieën, zoals: wond, verloskunde enzovoort. Daarbij hebben we een overzicht gemaakt van de bijbehorende verantwoordelijken: dat zijn zowel een inhoudelijk expert als een lijnverantwoordelijke, bijvoorbeeld het hoofd van de verloskundige afdeling. De lijst ligt nu bij de experts die nu gaan kijken of een handeling op hun afdeling nog voorkomt.”

“Nu is het wachten op reacties van alle afdelingen. Ik verwacht dat we dit najaar alle input compleet hebben. Zodra wij duidelijk hebben welke handelingen nog worden uitgevoerd, gaan we samen met de verpleegkundige afdelingshoofden een prioritering van activiteiten maken en hierin een plan van aanpak opstellen en afspreken op welke wijze we deze niet meer uitvoeren.”

Steekproef

“Daarnaast hebben we een korte steekproef gedaan om te kijken of er bepaalde handelingen sowieso al niet meer gedaan worden in ons ziekenhuis. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat bepaalde handelingen - zoals geen auscultatie bij inbrengen maagsonde en het niet gebruiken van een tepelhoedje bij borstvoeding - al jarenlang geen onderdeel meer uitmaken van onze reguliere verpleegkundige zorg. Die zijn een hele poos geleden al opgepakt. Dat betekent dat we die al van de Beter Laten-lijst kunnen afhalen.

Focus op de eigen omgeving

“We kijken daarbij wel naar waar de focus op ligt. Het stoppen met welke handeling heeft de meeste impact in het ziekenhuis? Wat heeft de meeste zin om in het ziekenhuis aan te pakken? Er staan natuurlijk punten op de lijst die wellicht in andere sectoren meer voorkomen. Dan is het zaak te focussen op de punten die voor het ziekenhuis de meeste impact hebben. Daarom hebben we de lijst ook juist aan experts voorgelegd.”

Verandering kost energie

“Uit ervaring weet ik dat het doorvoeren van dit soort nieuwe handelingen echt wel een tijd kan duren. Zo hebben we in het Maastricht UMC+ ‘wassen zonder water’ ingevoerd. Daar was in het begin weerstand maar met veel herhalen, de voordelen benoemen, uitleggen waarom we het doen en blijven herhalen wat de impact is, dat helpt. De kracht zit hem hier echt in de herhaling.

Het begin is er, en dat is soms zelfs de grootste uitdaging met dit soort projecten. Er moet iemand zijn die zegt: hier gaan we mee aan de slag. Hier kiezen we voor om tijd voor te maken. Dan helpt het als de directie er achter staat en ook de Inspectie bij haar bezoek naar de lijst vraagt.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)