Besluit minister Bruins: brede overgangsregeling voor verpleegkundigen

 • 5 juni 2019
 • Nieuwsbericht
 • Beroepsprofielen
 • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_verpleegkundige_uniform

Vandaag heeft minister Bruins zijn besluit bekend gemaakt over de overgangsregeling verpleegkundigen. Die overgangsregeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registreren, maar nog niet over alle wettelijk benodigde kwalificaties beschikken voor dit nieuwe beroep. V&VN heeft de afgelopen jaren gepleit voor een brede overgangsregeling waarvoor - naast hbo-opgeleide verpleegkundigen - ook mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen met een gespecialiseerde vervolgopleiding in aanmerking komen. De minister heeft nu besloten tot een brede overgangsregeling, zonder toetsing vooraf. De minister werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel.

Het belangrijkste doel van de nieuwe beroepsprofielen is ervoor zorgen dat zorgprofessionals goed toegerust zijn voor de huidige zorgvraag én die van de toekomst. Patiënten zijn mondiger geworden en hun zorgvraag is steeds ingewikkelder, zorgverlening vindt vaker dichter bij huis plaats, er is meer kennis nodig en techniek speelt een grotere rol. Deze veranderingen vragen om andere competenties.

De nieuwe beroepsprofielen zijn in 2016 opgesteld. Daarmee is de lat voor alle verpleegkundigen over de hele linie omhoog gegaan. Voor zowel het verpleegkundige als het regieverpleegkundige profiel is helder opgeschreven wat er verwacht wordt van professionals. Iedereen die nu verpleegkundige is, kan verpleegkundige blijven. Dit is jouw keuze. Er verandert niets in je functie of taken. Er gaat niets af. Elke verpleegkundige heeft een ongelofelijk belangrijke rol in de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Je kunt als verpleegkundige ook, als je die ambitie hebt en aan de eisen kunt (gaan) voldoen, een bewuste keuze maken om in te stromen in het nieuwe beroep als regieverpleegkundige.

Bij het nieuwe beroep horen nieuwe functies en nieuwe taken. Denk aan competenties als indiceren en organiseren van zorg in alle werkvelden, klinisch redeneren in complexe zorgsituaties en evidence based practice integreren in de uitvoering van de zorgverlening. Maar ook het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, clinical leadership en de zelfstandige bevoegdheid voor enkele voorbehouden handelingen.

Bewuste keuze

V&VN vindt het belangrijk dat verpleegkundigen die aan de eisen (kunnen gaan) voldoen de keuze hebben om zich in te schrijven in het register voor regieverpleegkundigen. Daarom hebben we ons ingezet voor een brede overgangsregeling. We hebben daarbij steeds gezegd: kijk niet alleen naar iemands (start-)kwalificatie, maar ook naar competenties en kennis, ervaring en ambitie. Geef verpleegkundigen de kans het beroep de komende jaren uit te oefenen en waar nodig aanvullende competenties te verwerven. En check na vijf jaar bij herregistratie of iemand daadwerkelijk over de benodigde competenties beschikt.

Om te kunnen herregistreren als regieverpleegkundige is het dus noodzakelijk dat je kunt aantonen dat je werkzaam bent geweest in het nieuwe beroep en voldoet aan alle benodigde competenties.

Besluit minister: toetsing achteraf, gespecialiseerde vervolgopleiding op NLQF-6 niveau geeft toegang

Minister Bruins heeft vandaag besloten voor een brede overgangsregeling en toetsing achteraf. Het besluit van de minister heeft niet alleen de steun van V&VN, maar ook van werkgevers en vakbonden. Letterlijk schrijft de minister:

“Hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden), om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige.”

Wij begrijpen dat jullie hier veel vragen over hebben. Dit is wat de commissie-Meurs zegt:

“Om zoveel mogelijk mbo-v en inservice-verpleegkundigen met een vervolgopleiding de kans te bieden om toegang te krijgen tot de overgangsregeling beveelt de commissie het CZO, hogescholen en brancheorganisaties aan om hun verpleegkundige vervolgopleidingen te laten accrediteren door het NCP NLQF (voor zover nog niet gedaan).”

Toets en scholing

De toets en aanvullende scholing zijn gericht op de kwalificaties die voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige nodig zijn. Beide punten – aanvullende scholing en toetsing – worden door het ministerie nog nader uitgewerkt. Wij werken hier graag aan mee zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk.

Nu nadenken over wat bij jou past

Het is lang onzeker geweest hoe het besluit zou worden. Dit heeft onder verpleegkundigen tot de nodige onrust geleid. Veel leden van V&VN hebben zich de afgelopen jaren afgevraagd: kan ik regieverpleegkundige worden of niet? En wat wordt er dan van mij verwacht? Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de overgangsregeling, ook al hadden sommigen die ongetwijfeld liever anders gezien. Maar de kans om zelf een keus voor het nieuwe beroep te maken ligt voor heel veel collega’s open.

Elke zorgverlener is én blijft heel hard nodig vanuit haar of zijn eigen rol. Dat blijft zo. Maar het vak verandert én er komt een nieuw beroep bij: de regieverpleegkundige. Elke collega kan nu voor zichzelf de afweging maken om wel of niet voor het nieuwe beroep te gaan. Wat wil ik? Wat past bij mij? Je kunt hierover in gesprek gaan met je werkgever, bijvoorbeeld over de mogelijkheden in jouw organisatie als het gaat om beschikbare functies op dit niveau, opleiding en ontwikkeling. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn jouw eigen ambities, ervaring, opleiding en competenties.

Meer weten

 1. Lees hier de brief van VWS waarin de minister zijn besluit toelicht.
 2. V&VN gaat de komende tijd door met regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Houd onze agenda in de gaten.
 3. Je kan ons ook mailen met vragen via beroepsprofielen@venvn.nl
 4. Of maak via de website een afspraak voor het telefonisch spreekuur.
 5. Lees hier meer over de beroepsprofielen.
 6. Een overzicht van meest gestelde vragen (en antwoorden!).

  Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)