Beroepsprofielen: we moeten verder

  • 15 september 2017
  • Blog/Vlog
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen
Wegwijzer

Blog van Henk Bakker

Met de invoering van de nieuwe beroepsprofielen bestaan er straks twee beroepen naast elkaar: verpleegkundige (op mbo-niveau) en regieverpleegkundige (op hbo-niveau). Om deze nieuwe situatie voor onze beroepsgroep goed te organiseren, gaat er veel gebeuren. De wet BIG wordt herzien, zelfstandige bevoegdheden uitgewerkt, functieprofielen opgesteld en HR-beleid aangepast. Iedereen die nu werkt als verpleegkundige en straks bekwaam wil zijn als regieverpleegkundige, zal moeten bepalen welke aanvullende scholing hij of zij nodig heeft.

De afgelopen weken ging het echter niet om de omvang van deze operatie, maar vooral om de nieuwe beroepstitel “regieverpleegkundige”. De bij V&VN aangesloten verpleegkundig specialisten, de VAR van het Elizabeth Twee Stedenziekenhuis en enkele betrokken (oud-)verpleegkundigen maakten bezwaar tegen het woord “regie” in “regieverpleegkundige”.

Hun bezwaren snijden hout. “Regieverpleegkundige” is – onhandig genoeg – ook een functietitel. Regievoering is ook een belangrijk onderdeel van het werk van een verpleegkundig specialist. En “regie” is maar één van de competenties van een regieverpleegkundige.

Waarom ben ik toch blij met de titel “regieverpleegkundige”? Uit een recente V&VN-peiling blijkt dat de titel de steun heeft van een ruime meerderheid (70%) van de respondenten. De verwarring met de functietitel is op te lossen. En in “regieverpleegkundige” zit niet alleen “regie”, maar ook “verpleegkundige”. Hierdoor is het voor de zorgvrager meteen duidelijk dat een regieverpleegkundige een zorgverlener is. Een professional die het totale overzicht heeft en niet alleen regie voert, maar ook veelal complexere handelingen uitvoert passend bij het opleidingsniveau. Dat geeft duidelijkheid over de kwaliteit die de zorgvrager van deze verpleegkundige mag verwachten.

Met deze beroepstitel wordt het onderscheid ten opzichte van de mbo-opgeleide verpleegkundige helder en voeren beide professionals hun beroep uit op het juiste niveau. Dat is belangrijk voor de huidige en toekomstige beroepsbeoefenaren in de zorg. Tevens wordt hiermee een langlopende discussie over niveaus, onderscheidende competenties en beroepstitels beslecht.

En als er, ergens in de komende maanden, iemand een beroepstitel zou voorstellen waartegen geen enkel bezwaar te maken is en die daarmee 100% steun heeft binnen onze beroepsgroep, dan omarmt V&VN deze natuurlijk onmiddellijk. Zolang “verpleegkundige” er maar in terugkomt.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)