Beroepsprofielen: duidelijkheid over overgangsregeling nabij

  • 11 april 2019
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_AMC_verpleegkundigen aan het bed

Verpleegkundigen wachten al twee jaar in spanning hoe de overgangsregeling voor het nieuwe beroep van regieverpleegkundige eruit komt te zien. V&VN heeft in deze periode elk moment en elke kans benut om de visie van verpleegkundigen en verzorgenden op de overgangsregeling kenbaar te maken. Ook bij Pauline Meurs, voorzitter van de commissie beoordeling verpleegkundige vervolgopleidingen.

Minister Bruins van Medische Zorg vindt de overgangsregeling een belangrijk onderwerp en wil een zorgvuldig besluit nemen. Daarom stelde hij in juli 2018 de commissie-Meurs in. De commissie zou eind 2018 advies uitbrengen over welke verpleegkundige vervolgopleidingen, of een combinatie daarvan, qua inhoud en niveau gelijkwaardig zijn aan het hbo-verpleegkundige opleidingsprofiel. En dus toegang kunnen geven tot het nieuwe beroep van regieverpleegkundige.

Lees hier wat de opdracht aan de commissie was.

De commissie haalde de deadline niet en kreeg uitstel tot begin april. Wij gaan er daarom van uit dat het advies nu niet meer heel lang op zich zal laten wachten. En dat de minister vervolgens een besluit zal nemen over welke opleidingen direct toegang geven tot het beroep van regieverpleegkundige, en welke niet of pas na verdere bijscholing. De overgangsregeling is dan eindelijk duidelijk.

Onze inzet: brede instroom

Wij willen graag duidelijkheid, het gaat immers om onze toekomst en om ons beroep. Maar het wordt ook spannend: heeft minister Bruins echt oog voor wat wij in de praktijk nodig hebben om van de nieuwe beroepsprofielen een succes te maken? En daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren? Onze boodschap aan politiek Den Haag is van begin af aan heel helder geweest: zorg voor een brede instroom. Dat was steeds ons pleidooi.

Eigen regie

Inschrijving in het register voor regieverpleegkundige is overigens geen automatisme. Als je als verpleegkundige voldoet aan de voorwaarden, heb je zelf de keus om je al dan niet in te schrijven als regieverpleegkundige. Past het nieuwe beroep bij jouw ambitie? Ken dan de criteria voor herregistratie: je moet kunnen aantonen dat je in het beroep regieverpleegkundige werkzaam bent geweest en over alle benodigde competenties beschikt. Lees meer over het beroepsprofiel van regieverpleegkundige in het rapport 'Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging'.

Download het rapport

Bal ligt bij Bruins

De bal ligt bij minister Bruins. We hopen dat hij onze voorstellen overneemt. Na alle verwachtingen die in de loop der jaren zijn gewekt en alle inspanningen die door verpleegkundigen zijn geleverd in proeftuinen en opleidingstrajecten, zullen veel verpleegkundigen uitsluitend genoegen nemen met brede instroom. Dat is terecht. Zodra bekend is hoe de overgangsregeling er uitziet en wie zich in het nieuwe register kan inschrijven, informeren we jullie via al onze kanalen.

Meer weten?

Volg alle ontwikkelingen op de themapagina over de beroepsprofielen. Je vindt daar ook informatie over speciale informatiebijenkomsten over de beroepsprofielen en kunt daar ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)