Behoud zorgprofessionals nu hoogste prioriteit

  • 23 mei 2019
  • Nieuwsbericht
  • Personeelstekort
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleging_portret_5

Het lijkt de goede kant op te gaan met de instroom, zo blijkt uit de brief van het ministerie van VWS over de aanpak van de personeelstekorten in de zorg. Het is ook een prachtig vak en alle jonge mensen en zij-instromers met hart voor de zorg zijn meer dan welkom. Helaas is de uitstroom nog steeds hoog: vorig jaar steeg die met 6%. Ook het ziekteverzuim stijgt, terwijl de tevredenheid van medewerkers afneemt en zorgprofessionals vinden dat ze steeds minder toegerust zijn voor hun werk.

V&VN herkent dit beeld helaas: wij worden overspoeld door berichten van leden die nog geen verbetering zien. Terwijl ze dat heel graag zouden willen, zeker met de zomervakantie voor de deur. Slechts 3% merkt dat de werkdruk het afgelopen jaar is afgenomen. 69% zegt dat de werkdruk in het afgelopen jaar juist hoger is geworden.

Wat is jouw ervaring? Laat het ons weten en reageer hieronder!

Behoud, behoud en nog eens behoud

V&VN wil dat verzorgenden en verpleegkundigen goed hun werk kunnen doen. Met voldoende en bekwame collega’s. Zodat u de beste zorg krijgt die er is. Dat lukt alleen als we veel meer werk maken van goed werkgeverschap. Het feit dat zoveel zorgprofessionals de zorg verlaten heeft daar veel, zo niet alles, mee te maken. En ze zijn er wel degelijk, organisaties – in alle sectoren van de zorg – die het aantoonbaar wél lukt om nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden aan te trekken én te behouden. Hun geheim? Vertrouwen in de professional en ruimte voor haar of zijn vakmanschap. Ziekteverzuim en verloop gaan bij deze organisaties omlaag, terwijl de kwaliteit van zorg en de cliënttevredenheid juist stijgen. Zorgprofessionals hebben een flinke vinger in de pap in het management. Het resultaat? Tevredener medewerkers, minder uitstroom en de werving kost juist minder moeite. Deze organisaties hebben het door: zorgprofessionals zijn je grootste kapitaal en die moet je faciliteren. Hun voorbeeld verdient veel bredere navolging. Genoeg mensen met hart voor de zorg die voor dit mooie werk kiezen, het komt er nu op aan ze ook te behouden.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)