Amsterdamse proef: enorme tijdsbesparing bij e-overdracht

  • 17 oktober 2018
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • V&VN Algemeen
20171116 Blog Pauline

Bij de overdracht van patiëntgegevens moeten verpleegkundigen en verzorgenden die vaak keer op keer handmatig overtikken. Het is een van de grootste ergernissen van zorgmedewerkers. Het kost niet alleen veel tijd, maar vergroot ook het risico op fouten omdat er informatie verloren gaat. In Amsterdam loopt sinds begin dit jaar een pilot om dit proces een stuk gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. En het mooie is: er komt langzaamaan schot in de zaak.

In de pilot is afgelopen voorjaar en zomer in kaart gebracht hoe de huidige wijze van overdragen tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen en thuiszorg in zijn werk gaat. Wat moet je als organisatie aanpassen in je werkwijzen en systemen? Wat kost het je? Wat betekent dit voor zorgmedewerkers? Hoe stem je als organisaties met elkaar af? Hoe kan het overdrachtsproces zo worden ingericht dat gegevens kunnen worden ‘hergebruikt’ in plaats van overgetikt?

Van 7 naar 2 keer overtikken

V&VN is trekker van deze pilot, die begin 2019 een nieuwe fase ingaat: van het maar liefst zeven keer handmatig overtikken van gegevens naar nog ‘maar’ twee keer. Hoe gaan we dit doen? Renate Kieft, de expert e-overdracht van V&VN: “Door dezelfde technische eisen te stellen aan de leveranciers als het gaat om de manier waarop zij het versturen van gegevens hebben geregeld. Op papier staat het nu als een huis, we gaan kijken of het in de praktijk ook werkt. Als dat lukt, is dat heel mooi. Dan bewijzen we dat je snel stappen kunt zetten om de ICT-ellende in de zorg te verlichten. Goed nieuws dus voor alle verzorgenden en verpleegkundigen. Maar het doel blijft natuurlijk wel dat de e-overdracht uiteindelijk volledig digitaal kan. Juist nu we zulke grote personeelstekorten hebben, is dat ontzettend belangrijk. En voor patiënten is het natuurlijk ook heel fijn als zij niet keer op keer dezelfde vragen hoeven te beantwoorden.”

Welke zorgorganisaties doen mee?

Aan de pilot doet een zevental zorgorganisaties mee uit de regio Amsterdam, drie thuis- en verpleeghuis-zorg-organisaties (Evean, Cordaan en Zonnehuisgroep Amstelland) en vier ziekenhuizen (OLVG, Boven IJ, Amsterdam UMC, Antonie van Leeuwenhoek). Daarnaast wordt het project ondersteund door Nictiz en de regionale ondersteuningsorganisatie SIGRA/EZDA. Ook softwareleveranciers doen mee, want zij moeten hun software aanpassen. De pilot duurt nog ruim een jaar, en moet voorbeelden en instructies opleveren voor andere partijen. De hoop is dat tegen 2022 de standaard eOverdracht in heel Nederland is ingevoerd.

Renate Kieft: “De bal ligt nu bij de leveranciers. Zij moeten hun EPD’s nu aanpassen. De Amsterdamse pilot bewijst dat je sneller meters maakt als je als zorginstellingen niet ieder voor zich afspraken maakt met leveranciers, maar samen optrekt. Samen sta je veel sterker. Dus ik hoop dat zorginstellingen in heel Nederland dit voorbeeld zullen volgen.”

Voorgeschiedenis

Er is, na jarenlange inzet van V&VN, één taal om patiëntgegevens te kunnen delen, ook al staan ze in verschillende systemen. Daarnaast waren er, om informatie over een patiënt of cliënt eenduidig en volledig over te dragen, eerder al afspraken gemaakt over wát er in een overdracht moet staan. Dat is vastgelegd in een informatiestandaard verpleegkundige E-overdracht.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd