Alle coronavrije verpleeghuizen vanaf 15 juni open voor bezoek

  • 4 juni 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
Bezoek verpleeghuis

Sinds kort kunnen alle verpleeghuislocaties die aan de voorwaarden – o.a. geen besmettingen - voldoen weer beperkt bezoek toelaten. Gisteren kondigde minister De Jonge van VWS aan dat het bezoekbeleid verder wordt versoepeld. Vanaf 15 juni worden verpleeghuizen geacht de versoepelde bezoekregeling (met één vaste bezoeker per bewoner) te hanteren. Dat betekent dat op alle locaties die aan de voorwaarden voldoen, de bewoners dan weer bezoek mogen ontvangen. Ook wordt het vanaf 15 juni mogelijk om meerdere bezoekers per bewoner binnen te laten. Eerder had de minister aangegeven dat dat pas een maand later zou gebeuren.

De belangrijkste voorwaarde voor de versoepeling is dat die alleen kan plaatsvinden op afdelingen waar geen besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Ook moeten bezoekers zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Conny van Velden, bestuurder V&VN: "De versoepeling is goed nieuws voor alle bewoners. Het is hartverscheurend dat zo veel mensen zo lang hun naasten niet hebben kunnen ontvangen. Maar het is ook spannend. Want als bewoners in een huis toch besmet raken, moet je de versoepeling weer terugdraaien. En dat kan leiden tot teleurstellingen voor cliënten en spanningen tussen familieleden en verzorgenden en verpleegkundigen."

Verpleegkundigen en verzorgenden aan zet

V&VN heeft eerder samen met andere partijen uit de zorg gepleit voor een versoepeling als de omstandigheden dat toelaten. De minister heeft daar nu gehoor aan gegeven door de versoepeling sneller dan gepland in te laten gaan. Het is de bedoeling dat elk verpleeghuis zelf een plan uitwerkt voor de verruiming van de bezoekregeling. V&VN heeft samen met Actiz, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso, NIP en Zorgthuisnl een Handreiking ontwikkeld die kan helpen per locatie de juiste afwegingen te maken. Zijn we klaar voor bezoek? En onder welke voorwaarden? Hebben we voldoende testcapaciteit en beschermende middelen? Wie maakt de afspraken met bewoners en naasten? Conny van Velden: “Er is werk aan de winkel. Het beleid is gewijzigd, maar moet nog wel per locatie in de praktijk worden gebracht. Wat past er per specifieke situatie? Ik vind het belangrijk dat de VAR/PAR en alle collega’s op locaties hier een grote rol in spelen. Zij staan immers het dichtste bij de bewoners en hun naasten. Het verruimen van de bezoekregeling is maatwerk. Dat kan niet zonder de inspraak van verzorgenden en verpleegkundigen.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)