Akkoord-ziekenhuissector: meer stages, scholing en erkenning voor ons vak

  • 26 april 2018
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_Bernhoven_verpleegkundige_bloeddruk

Het beroep van verpleegkundige of verzorgende moet aantrekkelijker worden; het moet een ‘duurzaam perspectief’ bieden. Dat is één van de afspraken in het ‘onderhandelaarsakkoord’ MSZ (Medisch Specialistische Zorg) voor de ziekenhuissector. Woensdagavond laat, na maar liefst 10 uur praten, lag er een akkoord. V&VN-directeur en mede-onderhandelaar Sonja Kersten is tevreden: ‘Onze beroepsgroep is niet eerder zo vaak genoemd in een ziekenhuis-akkoord.’

Als alle partijen ‘ja’ zeggen – en dat is de verwachting – geldt het akkoord voor de periode van 2019 tot en met 2022. Belangrijke punten voor verpleegkundigen en verzorgenden zijn extra opleidingsplaatsen en stages, vermindering van de regeldruk en een investering in kwaliteit van het beroep. VWS stelt jaarlijks 700 opleidingsplekken voor PA’s (Physician Assistant) en VS’en (Verpleegkundig Specialist) beschikbaar en de andere partijen nog eens 600 leerwerkplekken voor studenten VS en PA.

Geld voor ‘transformatie’

Het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ is ook voor dit akkoord de achterliggende gedachte voor de toekomst van de zorg in ons land. Dat vereist nogal wat: zorg moet worden overgeheveld van ziekenhuis naar buurt of eigen huis. Deze transformatie, zoals het wordt genoemd, kost vanzelfsprekend ook geld. Daarom wordt in het rapport 425 miljoen gereserveerd voor afspraken over een andere inzet van professionals, buiten de muren van het ziekenhuis. Ook kan dit geld besteed worden aan innovatie, denk aan e-health, om zorg te verplaatsen. De zorgverzekeraars gaan met zorginstellingen het gereserveerde geld inzetten.

Sonja Kersten: ‘Juist verpleegkundigen en verzorgenden spelen een grote rol bij het verplaatsen van zorg naar de omgeving van de patiënt of cliënt. Dat zie je nu al bij experimenten voor bijvoorbeeld verbetering van de aansluiting tussen ziekenhuis en wijkverpleging. Zij zijn van groot belang bij veel van deze projecten.’

‘Aantrekkelijk beroepsperspectief’

Het akkoord besteedt veel aandacht aan het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. De werkdruk moet omlaag, er moet geïnvesteerd worden in competenties en vaardigheden van werknemers in de ziekenhuissector en professionals moeten worden opgeleid voor nu en voor de toekomst, in een ambitieuze werkomgeving. ‘Het is een gezamenlijke uitdaging,’ zeggen de partijen, ‘om huidige en toekomstige zorgverleners een duurzaam en aantrekkelijk beroepsperspectief te bieden’.

Minder regels, betere ICT

In het akkoord worden ook afspraken gemaakt over de vermindering van de regeldruk en effectieve ICT-systemen. Registratie moet ‘passend’ zijn en betrekking hebben op de uitkomsten van zorg. Dat is van belang voor het werkplezier, zo staat in het akkoord, en houdt mensen gemotiveerd voor het werk in deze sector. Het bespaart bovendien tijd en geld. Snel en efficiënt (patiënt)informatie kunnen delen, is natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Uitgangspunt zijn de afspraken die het Informatieberaad Zorg zijn gemaakt over standaardisatie van gegevens. V&VN zit aan tafel bij het Informatieberaad Zorg en heeft daar onlangs bereikt dat eenheid van verpleegkundige taal (Snomed) en de eOverdracht worden ingevoerd.

De afspraken zijn gemaakt door: het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en V&VN.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)