Akkoord wijkverpleging: meer geld voor kwaliteit

  • 24 mei 2018
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
3D8A1192

<strong>Er komt extra geld voor de wijkverpleging. De komende 4 jaar is dat in totaal 435 miljoen euro. Eventuele loon- en prijsstijgingen, staan hier los van. Daarnaast komt er 5 miljoen euro per jaar speciaal voor kwaliteitsontwikkeling; de zogeheten kwaliteitsgelden. In de onderhandelingen heeft V&VN zich hier heel hard voor gemaakt.

Dat blijkt uit het akkoord voor de wijkverpleging waarover het ministerie van VWS met alle betrokken partijen heeft onderhandeld. Directeur Sonja Kersten, samen met voorzitter Henk Bakker onderhandelaar namens V&VN, is blij met het akkoord: “Het extra geld voor kwaliteitsverbetering is heel belangrijk nu er wordt ingezet op meer zorg in de eigen omgeving. Twee miljoen is gereserveerd voor de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Zo kunnen we het richtlijnen-programma op peil houden en versterken. Daarmee komen we tegemoet aan de behoefte uit de beroepsgroep nu de zorgvraag stijgt en complexer wordt.”
Voor de overige 3 miljoen per jaar komt er nog een gezamenlijk plan van de partijen die het akkoord hebben ondertekend. Het geld wordt ingezet voor kennisontwikkeling bij het invoeren van het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Denk daarbij aan onderwerpen als preventie en het bevorderen van zelfredzaamheid van cliënten.

Zorg verplaatsen naar de eigen omgeving

De beweging (‘transformatie’) om zorg vaker en langer in de eigen omgeving te bieden – de juiste zorg op de juiste plek – zal veel vragen van de wijkverpleging. Het grootste deel van het extra geld dat VWS beschikbaar stelt, is hier dan ook voor bedoeld. Belangrijk onderdeel voor V&VN is de verbetering van (digitale) informatie-uitwisseling. Hiervoor krijgt de wijkverpleging een behoorlijk deel van de in totaal 30 miljoen die VWS heeft gereserveerd voor zorg-ICT.

Feitelijk levert dit akkoord de financiële onderbouwing van het Kwaliteitskader Wijkverpleging dat op dit moment getoetst wordt door het Zorginstituut. Het kader is mede geschreven op basis van de inbreng van V&VN-leden in de wijkverpleging. Preventie, uitkomsten van zorg, behoud van autonomie zijn belangrijke onderdelen. Vanzelfsprekend moet er dan ook (financiële) ruimte komen om deze andere manier van denken en werken te kunnen laten slagen. Ook zullen meer specifieke hulpmiddelen worden ontwikkeld – in samenspraak met de beroepsgroep vanzelfsprekende - zoals de recente toolbox voor het indicatieproces.  

Tijd nemen voor overleg met sociale domein

De wijkverpleegkundige wordt samen met de huisarts en de WMO-deskundige de verbinding tussen de verschillende (medisch een sociale) domeinen. Dat vraagt om intensieve samenwerking. Professionals móeten hiervoor de ruimte krijgen, zo staat in het akkoord. “Wijkverpleegkundigen moeten die tijd krijgen, maar ook nemen,” zegt Sonja Kersten. “Bespreek het in je organisatie zodat het meegaat in de contractering. Het is belangrijk om toename van zorg te voorkomen. Juist daarvoor heb je medewerking nodig van bijvoorbeeld de gemeente, om aanvullende zaken te regelen, zoals huishoudelijke hulp.” 

Goed werkgeverschap; behoud van mensen

Het personeelstekort in de zorg komt ook in het akkoord voor de wijkverpleging nadrukkelijk aan de orde: ‘Vanwege de stijgende zorgvraag (meer ouderen, meer complexiteit in de thuissituatie) zal er niet alleen aandacht moeten zijn voor het aantrekken van meer personeel (waaronder zij-instroom) maar ook voor het (duurzaam) behouden van het huidig personeel in de wijkverpleging’, zo schrijft VWS. Voor V&VN is dat laatste – investeren in de mensen die het nu doen – een belangrijk punt. Het programma Excellente Zorg wordt genoemd als keuze voor zorgaanbieders om te voldoen aan de voorwaarden voor goed werkgeverschap. Sonja Kersten: “Goed dat het in het akkoord staat, maar wij hadden natuurlijk liever gehad dat Excellente Zorg nu al leidend was geworden.”

Minder ongecontracteerde zorg

De partijen die het wijkakkoord met VWS hebben ondertekend, willen dat er minder ongecontracteerde zorg wordt geleverd. V&VN vindt het belangrijk dat er in de eerste plaats góed wordt gecontracteerd en dat de indicatie door de wijkverpleegkundige in alle gevallen leidend is. Ook kleine zorgaanbieders moeten een kans krijgen op een contract, mits zij professionals werkelijk de ruimte geven om kwaliteit te leveren.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)