Afspraken over verbetering kwaliteit spoedzorg

  • 25 januari 2018
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_ambulance_2

<strong>Om patiënten die acuut zorg nodig hebben 24 uur per dag, 7 dagen per week goede zorg te bieden, is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen opgesteld. Elf partijen, waaronder V&VN, hebben hierin landelijke ,bestaande en nieuwe, normen en richtlijnen opgenomen. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Het kwaliteitskader is aangeboden aan het Zorginstituut. Zij laten de extra kosten voor de invoering van het kwaliteitskader ten opzichte van de huidige situatie onderzoeken door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zo stelt een nieuwe norm in het kwaliteitskader dat een patiënt binnen een bepaalde tijd door een specialistische professional gezien moet worden. Dat kan gevolgen hebben voor het personeelsbeleid en dus -kosten. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, en de haalbaarheid, wordt het kwaliteitskader officieel.

Juiste zorg op de juiste plek

Het kwaliteitskader Spoedzorgketen richt zich op de acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg. Acute zorg is vaak ketenzorg, daarom is samenwerking tussen de ketenpartners vereist en zijn hiervoor goede (regionale) afspraken nodig. De ambitie van het kwaliteitskader is dat de patiënt, die acuut zorg nodig heeft, de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment ontvangt en deze zorg doelmatig wordt geboden. Het kwaliteitskader richt zich dan ook vooral op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg die zorgverleners in ketenverband leveren, dus op de keten en de schakels in die keten.

Acties tot verbetering van de acute zorgketen

Het kwaliteitskader biedt richting aan acties om de acute zorg te verbeteren op onderstaande onderdelen van de keten:

  • Melding
  • Triage en zorgcoördinatie
  • Diagnostiek en behandeling
  • Coördinatie uitstroom
  • Keteninformatie
  • Ketenevaluatie

Bekijk het Kwaliteitskader.

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is opgesteld door elf partijen: AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, V&VN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)