Afschaffing van de standaard risicosignalering

  • 14 juni 2018
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Risicosignalering Ouderenzorg

Twee keer per jaar verplicht standaard risicosignaleringslijsten invullen, gebeurt dit in jouw instelling nog steeds? Dan hebben we goed nieuws, want het hoeft niet meer. In dit filmpje, gemaakt in samenwerking met Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, laat wijkverpleegkundige Evelyn Naalden zien dat zij doorlopend risico's bij cliënten signaleert, als onderdeel van haar werk. “Het schept een schijnveiligheid als je een risicosignaleringslijst elk half jaar gaat invullen en niet meer daadwerkelijk kijkt naar wat er speelt.”

Stoppen met onnodige administratie, levert direct meer tijd voor patiënten en cliënten. Dat blijkt ook uit onderzoek onder V&VN-leden. In de wijkverpleging bijvoorbeeld, gaat het om minstens een uur per dag. Het afschaffen van de standaard risicosignalering in de wijkverpleging en de verpleeghuiszorg is onderdeel van het VWS-actieplan Ontregel de Zorg. Ziekenhuis- en wijkverpleegkundigen hebben samen met V&VN hieraan een bijdrage geleverd en ‘schrappunten’ aangedragen.

V&VN-adviseur Anne Marie Vaalburg is blij dat een van de grootste bureaucratische ergernissen nu 'geschrapt' is. Voor wijkverpleegkundigen stond de standaard risicosignalering namelijk op nummer twee in de top 5 van grootste administratieve ergernissen. Vaalburg: "Het was een papieren exercitie. Het signaleren van risico's is een vanzelfsprekend onderdeel van het werk van verpleegkundigen en verzorgenden. Het standaard afvinken paste ook niet bij maatwerk voor de cliënt bij wie je op elk moment risico's kunt signaleren en daar ook acties op onderneemt." Kortom, een mooi geboekt succes in het kader van #meerzorgminderpapier.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)