Actie in de Zorg: wat doet V&VN?

  • 24 april 2018
  • Nieuwsbericht
  • Excellente zorg
  • V&VN Algemeen
Hartslag

<strong>Misschien heb je ze al gezien: twee nieuwe initiatieven voor actie: ‘Zorg in Actie’ maakt zich sterk voor naleving van de cao in de (brede) zorgsector, vermindering van de werkdruk en verhoging van de salarissen in de zorg. En ‘Witte Woede 2018’ is een initiatief van verpleegkundigen in academische ziekenhuizen: zij richten zich direct op de nu lopende cao-onderhandelingen voor hun sector. Eerder kwam die nieuwe cao al in het nieuws toen bleek dat er een voorstel lag om de maximum leeftijd voor nachtdiensten te verhogen. (De uitkomsten van het V&VN-onderzoek naar de effecten van nachtdienst, verschenen in het magazine, kregen daardoor speciale aandacht).

Hoe denkt V&VN als beroepsvereniging over de acties? En waarom starten we zelf geen actie? Hieronder lees je de (formele) uitleg over onze positie. Reacties altijd welkom!

V&VN neemt als beroepsvereniging geen deel aan cao-onderhandelingen. Wel zien wij op basis van representatieve peilingen onder onze leden, dat de personeelstekorten leiden tot groeiende werkdruk en belasting. Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden ervaart negatieve gevolgen van de werkdruk op gezondheid en privéleven. Ook geeft 48 procent aan dat de patiëntveiligheid in het geding is door de personeelstekorten. (Bron: ledenraadpleging onder 17.000 leden, oktober 2017 1, 2)

De doelstellingen van ‘Zorg in Actie’ en ‘Witte Woede 2018’ zijn dan ook herkenbaar en begrijpelijk. V&VN kiest bewust niet voor beïnvloeding van de cao-onderhandelingen, maar steunt als beroepsvereniging de actiegroepen die zich nu inzetten voor verlaging van de werkdruk, naleving van de cao en verbetering van de beloning voor zorgprofessionals.

V&VN agendeert in het maatschappelijk veld de oplossingen die de beroepsgroep aandraagt voor de hoge werkdruk: het stoppen met onnodige registratie en oneigenlijke taken. In opdracht van V&VN inventariseerde onderzoeksbureau Berenschot daarnaast oplossingen voor de lange termijn. Conclusie was dat goed werkgeverschap een belangrijke rol speelt bij het behoud van mensen voor de zorg en verlaging van de werkdruk. Belangrijke elementen zijn o.a. een strategische personeelsplanning voor de lange termijn, het betrekken van medewerkers bij het bepalen van de functiemix, het benutten van kennis op de werkvloer over cliënten en bewoners. Het programma ‘Excellente Zorg’ biedt een leidraad voor organisaties; waar dit programma wordt toegepast, is verbetering meetbaar van patiënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en behoud van mensen.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)