Aanpak registratielast – verpleegkundigen en verzorgenden zien geen verbetering

  • 28 november 2019
  • Nieuwsbericht
  • Registratielast
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Excellente Zorg Leiderschap2

De registratielast onder verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten blijft onverminderd groot. Mede naar aanleiding van de V&VN-actiedag #meerzorgminderpapier op 20 november 2017 lanceerde het kabinet het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ om de bureaucratie in de zorg terug te dringen. Dat en andere initiatieven leveren in de praktijk helaas nog weinig op. Dit blijkt uit een peiling waaraan 6.221 V&VN-leden hebben deelgenomen.

Driekwart van hen merkt in de praktijk geen verbetering. Zo moet 65% van de collega’s in de wijkverpleging nog steeds op de vijf minuten nauwkeurig registreren wat ze bij een cliënt doen. Ook lopen verpleegkundigen in de praktijk veelvuldig aan tegen registraties waarvan is afgesproken dat ze zouden worden afgeschaft. Vaak zijn de ICT-systemen hier nog niet op aangepast.

Bijna de helft van alle respondenten is dagelijks meer dan een uur kwijt aan registratie. Meer dan de helft (53%) doet de tijdrovende registratie (deels) in eigen tijd. De meesten (79%) hebben de onnodige registratielast aangekaart in hun organisatie, maar dat levert slechts in een kwart van de gevallen iets op. Bijvoorbeeld schrapsessies of een beter luisterend management.

Registratielast Infographic 1

Werkgevers hebben beloofd om de 5-minutenregistratie per 1 januari 2020 te beëindigen. Onder andere door hun administratie regelarm in te richten. In de wijk moet tweederde van de collega’s echter nog steeds per 5-minutenregistratie wat zij doen. Vaak (56%) omdat de registratie gekoppeld is aan het uitbetalen van het salaris. Bijna de helft van hen is hier meer dan een half uur per dag aan kwijt. Dit komt bovenop alle andere registraties die ze bij moeten houden.

V&VN: afspraken uitvoeren, ICT aanpakken

V&VN-voorzitter Gerton Heyne: “De afspraken over het terugdringen van de regeldruk moeten ook echt worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als het om de ICT gaat. Deze peiling is wat V&VN betreft een wake up call voor iedereen die de administratielast wil terugdringen. Want op deze manier krijgen we het probleem niet opgelost.”

In theorie afgeschaft, ICT spelbreker

Een groot deel van de registraties waar verpleegkundigen en verzorgenden tegenaan lopen, is in theorie afgeschaft. En hoeft dus niet langer te worden gedaan. Dit komt doordat veel ‘afgeschafte’ registraties nog in de ICT-systemen (zoals het elektronische patiëntendossier, EPD) zijn ingebouwd. Eén op de drie ervaart beperkte ondersteuning van het gebruikte EPD en vier op de tien moet handmatig dubbele registraties invoeren. Bijvoorbeeld om gegevens op verschillende plekken in het EPD te zetten of opnieuw registraties vanuit andere systemen in het EPD in te voeren. Dit strookt met andere signalen uit onze achterban: juist op ICT gebied is volgens verpleegkundigen en verzorgenden een wereld te winnen.

Lichtpuntjes

Eén op de vier ziet de situatie in het afgelopen jaar wel degelijk verbeteren als het gaat om registratielast. Vaakst genoemd worden: minder handtekeningen, halfjaarlijkse risicosignalering niet meer verplicht of meer digitaal werken. Degenen die wél verschil merken, zeggen dat zij meer tijd hebben voor hun cliënten, zich fitter voelen én minder stress ervaren. Positief is ook dat inmiddels vrijwel alle (90%) wijkverpleegkundigen uitsluitend registraties digitaal vastleggen, en niet langer op papier. Heyne: “Alle partijen moeten iets doen. Ook verpleegkundigen en verzorgenden zelf moeten onnodige registraties bij hun werkgever blijven aankaarten. Accepteer geen ‘Nee’, stap af op de Verpleegkundige of Verzorgende Adviesraad, trek aan de bel bij V&VN of bij (Ont)regel de Zorg. En zorg dat je op de hoogte bent van welke registratie verplicht is en welke niet. Daar kan V&VN je ook bij helpen.”

Aan de peiling deden 6.221 leden van V&VN mee. 45% van hen is werkzaam in de wijkverpleging, 26% in verpleeg- en verzorgingshuizen en 11% in een algemeen ziekenhuis.

Infographic Peiling Registratielast

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)