Aanpak om wachtlijsten ggz terug te dringen

  • 13 juli 2017
  • Nieuwsbericht
  • GGZ Verpleegkunde
GGZ Gang Lopen

Door lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten mensen met onder andere autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen soms te lang wachten voordat ze geholpen worden. Om deze wachtlijsten terug te dringen, zijn er afspraken gemaakt door verschillende partijen, waaronder V&VN.

De oplossingen die in dit akkoord zijn afgesproken vergroten de behandelcapaciteit en zorgen ervoor dat patiënten betere zorg krijgen. Een van de oplossingen is dat het aantal opleidingsplaatsen voor de verpleegkundig specialist ggz wordt verhoogd, omdat zij een steeds grotere rol hebben in de behandeling van ggz-patiënten. De acties starten direct, zodat wachtlijsten eind dit jaar korter zijn.

Omdat de inzet van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (spv) ook helpt bij het terugdringen van de wachtlijsten gaat V&VN nog met het ministerie van VWS in gesprek over de financiering van de opleiding tot spv-er.

Betere samenwerking

De wachtlijsten hebben verschillende oorzaken. Zo is bijvoorbeeld de samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ggz-patiënten niet goed ingericht. Bijvoorbeeld tussen de wijkverpleging en de intensieve ambulante zorg in de ggz (FACT). Om dit te verbeteren wordt bekeken hoe de zorg nu is geregeld en of dit beter kan. Andere oplossingen zijn onder meer dat behandeltrajecten van patiënten met lichtere problematiek worden verkort en de inkoop van beveiligde ggz-zorg direct wordt verhoogd. De oplossingen moeten ook zorgen voor minder administratieve lasten.

Bestuurlijk akkoord

Het bestuurlijk akkoord is ondertekend door V&VN, ministerie van VWS, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, MIND, Nederlands Instituut voor Psychologen, Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, Platform Meer ggz, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. De Nederlandse Zorgautoriteit monitort of de acties worden uitgevoerd en effect hebben.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)