Aandacht voor tekorten in de wijkverpleging

  • 5 juli 2017
  • Nieuwsbericht
  • Personeelstekort
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Wijkverpleging_oudere man_thuis_been

Woensdag 5 juli vergaderde de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de wijkverpleging. Omdat V&VN zich zorgen maakt over de tekorten in de wijk hebben we vooraf de leden van de commissie een brief gestuurd. Met daarin de signalen van wijkverpleegkundigen dat er honderden vacatures openstaan en de uitzendbureaus zijn leeg getrokken.

Kamerleden hebben bij het debat massaal aandacht gevraagd voor dit grote vraagstuk en willen weten wat de staatssecretaris hieraan gaat doen. Staatssecretaris Martin Van Rijn, van het ministerie van VWS, geeft aan dat er binnen een maand een arbeidsmarktagenda naar de Kamer wordt gestuurd hoe dit probleem wordt aangepakt. Kamerleden vragen om V&VN bij deze agenda te betrekken. De staatssecretaris zal hierover contact opnemen met de beroepsvereniging.

Inkoop van wijkzorg

Verder zijn er bij het debat veel vragen gesteld over het contracteringsproces van wijkverpleegkundige zorg. Verschillende aanbieders hebben recent een cliëntenstop voor de wijkverpleging aangekondigd, vanwege een tekort aan personeel maar ook omdat het budgetplafond bij de desbetreffende instelling is bereikt. Terwijl er landelijk nog financiële ruimte is. Kamerleden willen weten hoe dit kan gebeuren. PVV-kamerlid Karen Gerbands: "Er zijn mensen met palliatieve zorg in het ziekenhuis overleden omdat er budgetplafonds bij de wijkverpleging waren".
De staatssecretaris geeft aan dat het logisch is dat er budgetafspraken worden gemaakt en dat wordt afgesproken wat voor soort zorg hiervoor wordt geleverd. "Maar dit mag niet over de rug van de patiënt gaan. Als er onvoldoende zorg in een regio wordt ingekocht moet de Nederlandse Zorgautoriteit ingrijpen." reageert Van Rijn.

Gespecialiseerde zorg

Verschillende Kamerleden maken zich zorgen over de tarieven van wijkverpleging. Met name voor de gespecialiseerde verpleging: casemanagement dementie, wondzorg, palliatieve zorg, en intensieve kindzorg. Voor het casemanagement dementie is er een actieplan ingezet, wordt de zorgstandaard dementie verder geactualiseerd en heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) een meldpunt geopend waar signalen afgegeven kunnen worden als het casemanagement in het gedrang komt. De NZa gaat verder bij het casemanagement niet alleen kijken naar welke zorg is ingekocht, maar ook of de zorg wordt geleverd.

Kamerleden vragen of ook voor de andere vormen van gespecialiseerde verpleging maatregelen worden ingezet. De staatssecretaris geeft hierbij aan dat de professionele standaarden die voor deze vormen van verpleging worden ontwikkeld de basis vormen waarop handhandhaving kan plaatsvinden. De ontwikkeling van professionele standaarden is opgenomen in de ontwikkelagenda van het bestuurlijk akkoord. V&VN is druk bezig met de voorbereiding van de ontwikkeling van specifieke kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)