12 organisaties spreken zich uit over toekomstbestendige ouderenzorg

  • 12 maart 2021
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
MV191120 Venvn Bethem T0I4974

Door de toenemende vergrijzing stapelen de uitdagingen in de ouderenzorg zich op. Twaalf organisaties die betrokken zijn bij de ouderenzorg hebben daarom een plan gemaakt waaraan een toekomstbestendige ouderenzorg moet voldoen. Uitgangspunt: wat hebben ouderen nodig om goed te kunnen leven, met behoud van zorg en kwaliteit van leven? De voorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen om goede zorg te kunnen verlenen zijn cruciaal. Investeer in behoud van zorgprofessionals door betere arbeidsvoorwaarden en zeggenschap over beleid en beroepsuitoefening. Zet een streep door onnodige registraties. En maak preventie in de wijk aantrekkelijk.

De twaalf organisaties roepen de politiek op de punten uit het plan te omarmen. Van zorgprofessionals en verpleeghuisorganisaties tot ouderenorganisaties en vertegenwoordigers van patiënten en cliënten.

Speerpunten

De Tien aandachtspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg gaan over een breed scala aan onderwerpen. Voor de uitoefening van ons beroep in de ouderenzorg, nu en in de toekomst, is het van belang dat de arbeidsmarkttekorten worden aangepakt door te investeren in het behoud van verpleegkundigen en verzorgenden. Daarbij zijn goede arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden, zeggenschap over de beroepsuitoefening en het meedenken en meebeslissen in het beleid cruciaal. Ook moet er een radicale streep door de onnodige registraties in de zorg. En het moet aantrekkelijk worden gemaakt om te investeren in preventie. Zorgprofessionals in de wijk hebben een onmisbare rol bij het behouden, verbeteren en bevorderen van de gezondheid van ouderen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd