Zakkaartje V&VN Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij de V&VN Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld heeft V&VN een zakkaartje gemaakt. Het zakkaartjes geeft in één oogopslag aan wat verpleegkundigen en verzorgenden moeten doen. Ben je lid van V&VN? Download dan het zakkaartje!

Bestellen
Als je geen lid bent van V&VN, kun je de zakkaartjes bestellen. De zakkaartjes kosten €10 per 10 exemplaren, excl. btw, verzend- en administratiekosten. Mail je bestelling aan info@venvn.nl en vermeld waar de zakkaartjes en factuur naar toegestuurd moeten worden.

Meldcode
De V&VN Meldcode legt uit wat kindermishandeling en huiselijk betekenen en beschrijft de stappen die verpleegkundigen en verzorgenden moeten zetten bij vermoedens van mishandeling of geweld, afhankelijk van hun werkomgeving. Van de V&VN Meldcode is ook een handzame samenvatting gemaakt. Deze Meldcode voor verpleegkundigen en verzorgenden is een uitwerking van de Basis meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van VWS. Zorginstellingen maken eveneens een Meldcode, per instelling.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!