Toolkit Samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het

In de thuiszorg is het steeds belangrijker om goed samen te werken met het netwerk rondom de cliënt, zoals familie, buren en vrienden. Dankzij dit netwerk kunnen cliënten langer thuis blijven wonen. De toolkit ‘Samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het’ helpt teams om met elkaar te reflecteren over cliëntsituaties De toolkit, resultaat van samenwerking tussen V&VN en het Expertisecentrum Mantelzorg, legt in acht themakaarten uit hoe thuiszorgmedewerkers optimaal kunnen samenwerken met mantelzorgers.

Toolkit

Uit gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat er acht thema’s zijn waar zij graag meer informatie en tips over zouden hebben. Deze onderwerpen komen aan bod in acht themakaarten:
1. Constructief samenwerken met mantelzorgers
2. Samenwerken met meerdere mantelzorgers
3. Contact opbouwen met mantelzorgers
4. Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten
5. Maatwerk: ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen
6. Draagkracht en belasting van mantelzorgers in evenwicht houden
7. Vraagverlegenheid overwinnen
8. Cliënten en mantelzorgers goed verwijzen
Elke themakaart bevat een aantal casussen, opdrachten, dilemma’s en tips om in een teamoverleg te bespreken.

Samenwerken

De ontwikkelingen in de zorg vragen andere vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg. Meer nadruk ligt op zorgen dat in plaats van zorgen voor. Verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen de cliënt om het thuis vol te houden en een leven te leiden dat prettig en zinvol is. Daarbij is het belangrijk samen te werken met mantelzorgers. Goede samenwerking leidt tot zorg die echt goed past bij de cliënt én de mantelzorger. Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen en zorgverleners krijgen meer plezier in hun werk.

Totstandkoming

De toolkit is tot stand gekomen met input van verpleegkundigen en verzorgenden. Zij hebben inbreng geleverd over de manier waarop zij samenwerken met mantelzorgers van de cliënt en welke informatie en tips zij nodig hebben om nog beter te kunnen samenwerken. Ook is er met mantelzorgers gesproken over wat zij belangrijk vinden in de samenwerking met thuiszorgmedewerkers.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met of Anne Marie Vaalburg: a.vaalburg@venvn.nl (V&VN).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)