Invulling geven aan je professionaliteit

Om goede zorg aan de zorgvrager te geven, is het nodig dat jij de ruimte en het vertrouwen krijgt om je eigen verantwoordelijkheid te dragen. Om op basis van eigen kennis en ervaring met oplossingen te komen voor problemen in de zorg. Daarvoor is het nodig dat jij laten zien dat jij dat vertrouwen ook waard bent; laat dus zien dat je professioneel bent. V&VN heeft daarvoor de handreiking Individuele professionaliteit en een stappenplan ontwikkeld.

De handreiking Individuele professionaliteit is bedoeld om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten meer zicht te geven op professionaliteit en met name het individuele karakter van professionaliteit en de morele geladenheid van hun beroep. Om invulling aan professionaliteit te geven is in de handreiking een model van verantwoordelijkheden uitgewerkt. In de handreiking is voor het gebruik van dit model ook het stappenplan: Omgaan met botsende verantwoordelijkheden ontwikkeld. De handreiking besteedt niet alleen aandacht aan wat men zelf kan doen om individuele professionaliteit te bevorderen, maar ook aan wat een team, een instelling en V&VN, als beroepsorganisatie, kan doen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)