Hoe ga je om met het beroepsgeheim?

Om zorgprofessionals te ondersteunen in het omgaan met het beroepsgeheim komt V&VN met de handreikingen Hoe ga je om met het beroepsgeheim en Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie of justitie. De handreikingen zijn een uitwerking van de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden artikel 2.12 en ontwikkeld in samenwerking met vakbond NU'91. Daarnaast heeft V&VN meegewerkt aan handreikingen over het beroepsgeheim in twee specifieke situaties: Het beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden en de Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg.

Joke de Witte, adviseur V&VN en samensteller van de handreikingen: "Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden hebben een beroepsgeheim. Zonder toestemming van de zorgvrager geven zij geen informatie van en over de zorgvrager door aan anderen. Het respecteren van het beroepsgeheim is een belangrijk ethisch uitgangspunt van de beroepsuitoefening. In de praktijk blijkt dat soms lastiger dan gedacht."

Lastige kwesties

In de handreikingen is er niet alleen aandacht voor de regels van het beroepsgeheim, maar ook voor het omgaan met lastige kwesties. Dat zijn bijna altijd situaties waarin het belang van het beroepsgeheim tegenover andere belangen en waarden komt te staan. Wat zeg je als zorgvraagster A vraagt of je nu naar mevrouw B gaat? Of als de zorgzame en betrokken buurvrouw van mevrouw B vraagt hoe het met haar gaat? Kun je binnen ketenzorg informatie over de zorgvrager gewoon doorgeven aan de volgende stap in de keten? En wat doe je als de politie voor de deur staat met een opsporingsbevel? Of aan je vraagt om informatie over een zorgvrager omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een ernstig misdrijf?

Hoe ga je om met het beroepsgeheim bevat algemene informatie over het doel en de inhoud van het beroepsgeheim. Het gaat over de gewone situaties, waarmee verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in de praktijk te maken kunt krijgen en waarbij het beroepsgeheim een rol speelt. Informatie over het beroepsgeheim en politie en justitie staat in Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie en justitie.

Meer informatie in thema Beroepscode 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.