De professionele standaard uitgewerkt

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn er aan gewend geraakt om te werken volgens regels en richtlijnen. Dit draagt bij aan kwalitatief goede, verantwoorde en veilige zorg. Deze regels en richtlijnen zijn onderdeel van de professionele standaard van de beroepsgroepen. Weet jij wat jouw professionele standaard is? V&VN publiceert de uitgave De professionele standaard, een uitwerking.

Helma Zijlstra, directeur V&VN: "Wij vinden het belangrijk om de professionele standaard onder de aandacht te brengen. Zodat ook in de toekomst kwalitatief goede, verantwoorde en veilige zorg wordt geboden en verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zich gesteund voelen."

Kapstok
De professionele standaard is geen vastomlijnde set van regels, maar als het ware een kapstok waaraan algemeen aanvaarde uitgangspunten van zorgverlening zijn opgehangen. In de V&VN-uitgave De professionele standaard, een uitwerking wordt uitgelegd hoe de professionele standaard gezien moet worden en hoe daar naar te handelen.

  • In het kort bestaat de professionele standaard uit:
    Vakinhoudelijke normen: vakinhoudelijke en technische regels, (zorg)standaarden, richtlijnen en protocollen, beroepscode en gedragsregels, beroepsprofielen, specifieke ethische regels binnen de zorgverlening.
  • Juridische normen: wet- en regelgeving, uitspraken van de (tucht)rechter.
  • Mengvormen: richtlijnen van de inspectie (opgelegd aan instellingen), algemene juridische, ethische en beroepsnormen, standpunten en adviezen van gezaghebbende organisaties.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)