Vereniging Nieuwe Stijl

Een beroepsvereniging vormen we samen. Dat was het uitgangspunt waarmee het interim-bestuur eind 2019 een diepgaande en brede discussie startte over de samenwerking binnen V&VN. Zo bezagen we op welke manier de stem van de leden op alle plaatsen van de vereniging beter kan worden gehoord en verkenden we mogelijkheden waarop de verschillende organen binnen V&VN tot meer, of tot een andere vorm van, samenwerking kunnen komen. Bijvoorbeeld door samen te werken in clusters, georganiseerd rond een specifiek thema of beroep. De discussie werd gevoerd in verschillende bijeenkomsten, die vanaf maart noodgedwongen digitaal plaatsvonden. Veel leden deden mee: in sessies voor niet bij een afdeling/platform aangesloten leden en in bijeenkomsten met bestuurders van afdelingen en platformcoördinatoren. Eind november stemde de Ledenraad in met de uitkomsten uit de discussie. Tegelijkertijd ging een nieuw, meer in de beroepsgroepen geworteld verenigingsbestuur van start.

Acht nieuwe leden Ledenraad

In de zomer van 2020 vonden er verkiezingen plaats voor de Ledenraad van V&VN. Alle leden van V&VN konden hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. In totaal hadden zich achttien kandidaten verkiesbaar gesteld. 6.539 leden brachten hun stem uit. Van de achttien kandidaatleden zijn de acht met de meeste stemmen gekozen.

Nieuw onderkomen op de Orteliuslaan

In januari 2020 betrok V&VN een nieuw onderkomen. Reden hiervoor was dat het aantal werkplekken al lange tijd tekortschoot en dat ook de vergaderfaciliteiten te wensen overlieten. De nieuwe accommodatie biedt veel ruimte aan onze leden om elkaar te ontmoeten. Ook is een deel van de collectie van het Historisch College FNI gebruikt om de verbinding met het verleden van onze beroepsgroepen visueel blijvend onder de aandacht te brengen. Door de uitbraak van corona hebben helaas maar weinig leden van de nieuwe faciliteiten gebruik kunnen maken. Wel verhuurt V&VN enkele werkplekken aan SKILZ (Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg).

Online ontmoetingsplek

Al in 2018 is gestart met de ontwikkeling van een digitaal verenigingsplatform, dat een rol moet spelen in het faciliteren van samenwerking tussen afdelingen/platforms, het uitwisselen van kennis en het onderling verbinden van de leden. In de loop van 2020 werd duidelijk dat het platform dat tot nu toe is ontwikkeld niet levensvatbaar is. Er waren te veel veiligheidsrisico’s aan het gebruik van het platform verbonden. Ook de snelheid van het systeem lag te laag. Om deze redenen is eind 2020 besloten de ontwikkeling van het digitale platform in de toenmalige vorm stop te zetten en over te gaan tot de aanschaf van een nieuw, al bestaand en daarmee veel goedkoper instrument in 2021.

Een nieuw Customer Relationship Management system (CRM)

In december werd een nieuw CRM-systeem opgeleverd. De basisfunctionaliteiten zijn opgeleverd samen met het nieuwe “Mijn V&VN”. Hierin kunnen leden makkelijker hun gegevens inzien en bewerken. Ook is de nieuwe aanmeldmodule live gegaan, waarmee nieuwe leden nu eenvoudiger lid van V&VN kunnen worden. In 2021 wordt het systeem verder ontwikkeld en geïmplementeerd binnen V&VN. Bij het overzetten van het oude CRM-systeem naar het nieuwe systeem bleek dat een deel van de bestanden vervuild was. Dat zorgde voor enige uitloop in de werkzaamheden. Gevolg is wel dat de bestanden nu structureel zijn opgeschoond en aangepast.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)