Leefstijl en preventie

Jaarverslag 2020 - Leefstijl en preventie

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten vervullen een prominente rol op het gebied van een gezonde leefstijl en ziektepreventie. Ook in 2020 heeft V&VN zich ingezet om leefstijl en preventie hoger op de agenda te krijgen.

V&VN is actief binnen het Preventiedeelakkoord Roken. De commissie V&V Rookvrij! heeft gewerkt aan een visie en standpunten ten aanzien van de rol van onze beroepsgroepen op het gebied van preventie, advisering en behandeling van tabaksverslaving. Vanuit tien V&VN-afdelingen is hier gezamenlijk aan gewerkt. Er is een peiling uitgezet onder het ledenpanel van V&VN om de visie en standpunten te toetsen en hier hebben we verslag van gedaan  op de website en op de social media. Om de visie af te ronden, zijn er nog gesprekken geweest met diverse leden en met de commissie. In 2021 ligt de visie ter akkoord voor bij het bestuur van V&VN.

Eind 2020 ondertekende V&VN de intentieverklaring Maak de Zorg Rookvrij. Dit vormt een onderdeel van het Preventieakkoord met als doel om in 2030 een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten en zorgmedewerkers in Nederland te realiseren. We zijn betrokken bij de Alliantie Nederland Rookvrij en het partnership Stoppen met Roken.

Daarnaast is V&VN betrokken bij het project Overgewicht & Leefstijl in Zorgopleidingen van het PON. Het project zet zich in voor meer focus op kennis over overgewicht in verpleegkundige (MBO, HBO) opleidingen. V&VN neemt deel aan de project- en klankbordgroep, met inbreng van het platform V&VN Jong Professionals op het gebied van de hiaten en behoeftes in het onderwijs.

V&VN ondersteunde in 2020 het verzoek aan VWS in te zetten op een Leefstijlcampagne tijdens de coronapandemie, een publiekscampagne om mensen te informeren over de noodzaak van een gezonde leefstijl. Dit omdat corona zichtbaar maakte dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan een beter immuunsysteem. Verschillende leden dachten mee over hoe problemen die tijdens de eerste coronagolf ervaren werden bij de patiëntenzorg in de eerste lijn voorkomen konden worden bij een volgende golf. Zij werkten mee aan landelijke richtlijnen en handreikingen.

In januari 2020 leverde V&VN inbreng voor een Algemeen Overleg Medische Preventie. We vroegen aandacht voor: structurele inbedding van preventie in het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden en het prioriteren hiervan, voor integraliteit (de patiënt zien in zijn brede context en daarmee beïnvloeding van gezondheid vanuit diverse factoren), en voor  de kwetsbare groepen in de samenleving als het gaat om gebruik van technologieën in de zorg en zorg-op-maat.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)