Jaarverslag 2020

V&VN: Jaarverslag 2020

2020: Alle ogen, aandacht en handen op corona

De opdracht voor het interim-bestuur, waarmee V&VN het jaar 2020 begon, was duidelijk: vernieuw de vereniging en betrek de leden daar nauw bij. Het was de bedoeling dat het interim-bestuur, samen met betrokken leden, de eerste maanden van het jaar aanbevelingen zou doen om V&VN toekomstbestendiger te maken. Dit was hard nodig na een veelbewogen periode rond de totstandkoming en het sneuvelen van het wetsvoorstel BIG-II in 2019. Laat de stem van de leden binnen V&VN zwaarder wegen, werd onze missie. En dat hebben we gedaan. Zo zijn we vaker gaan peilen: wat vinden onze leden hiervan? En we wilden verspreid door Nederland bijeenkomsten houden om het gesprek over de toekomst van het vak, en van V&VN, aan te gaan. Corona gooide echter roet in het eten. En flink ook.

Vanaf de intrede van corona eind februari 2020 liep alles anders dan voorzien. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hadden van meet af aan een cruciale en onmisbare rol in de aanpak van de pandemie. V&VN zag het als prioriteit er alles aan te doen om de beroepsgroepen zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van veiligheid en bescherming. Door het ontwikkelen van en verwijzen naar (nieuwe) richtlijnen, scholingen en mentale en psychische hulp. We zorgden dat signalen over knelpunten in de coronazorg snel, luid en duidelijk doorklonken in politiek Den Haag en op alle andere plekken waar er iets aan gedaan kon worden. Of het nu ging om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen of om de toepasbaarheid van richtlijnen voor veilig werken in de praktijk.

De voorgenomen discussie over de vernieuwing van de vereniging werd, vond wel degelijk plaats, maar in een langer tijdsbestek dan voorzien, omdat de prioriteiten van leden begrijpelijkerwijs op andere terreinen lagen. We gingen over van fysieke ontmoetingen naar contact via digitale middelen. Medewerkers van het verenigingsbureau werkten vanuit huis. Het nieuwe kantoor aan de Orteliuslaan, dat we eind januari 2020 pas in gebruik hadden genomen, sloot grotendeels de deuren.

In dit jaarverslag beschrijven we de activiteiten in 2020 op het niveau van V&VN algemeen. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de activiteiten van de 41 afdelingen en platforms van V&VN verwijzen wij naar de verantwoording op hun eigen websites.

De meeste activiteiten waren gerelateerd aan corona. Daarnaast probeerden we goed in verbinding te blijven en van gedachten te wisselen over een nieuwe koers voor V&VN. Eind november presenteerde het interim-bestuur haar voornemens onder de titel Vereniging Nieuwe Stijl.  Een half jaar later dan voorzien droeg het interim-bestuur de fakkel over aan een vast bestuur. De nieuwe bestuursleden zijn meer dan ooit aangesloten op de beroepspraktijk van onze leden. Sinds oktober 2020 kent het verenigingsbureau ook weer een vaste directeur.

Jaarverslag 2020 - Corona
  • V&VN Algemeen

Corona

De uitbraak van corona, begin 2020, had een grote impact op de werkzaamheden van zorgverleners in Nederland.

Jaarverslag 2020 - Arbeidsmarkt
  • V&VN Algemeen

Arbeidsmarkt

Tijdens de coronacrisis vroeg V&VN voortdurend aandacht voor de grote tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden, die onder invloed van de coronacrisis steeds verder toenamen.

Jaarverslag 2020 - Deskundig en bekwaam
  • V&VN Algemeen

Deskundig en bekwaam

Ook in 2020 werkten we aan kwaliteitsstandaarden en indicatoren voor het verpleegkundige en verzorgende domein om het vak op het hoogste niveau te kunnen brengen.

Jaarverslag 2020 - Invloed en leiderschap
  • V&VN Algemeen

Invloed en leiderschap

De coronatijd heeft één ding duidelijk zichtbaar gemaakt: de zorg wordt beter wanneer verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten meepraten en meebeslissen over het zorgbeleid.

Jaarverslag2020 Leefstijlenpreventie Inhoudsopgave
  • V&VN Algemeen

Leefstijl en preventie

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten vervullen een prominente rol op het gebied van een gezonde leefstijl en ziektepreventie. Ook in 2020 heeft V&VN zich hiervoor ingezet.

Jaarverslag 2020 - Wij, V&VN
  • V&VN Algemeen

Wij, V&VN

Een beroepsvereniging vormen we samen. Dat was het uitgangspunt waarmee het interim-bestuur eind 2019 een diepgaande en brede discussie startte over de samenwerking binnen V&VN.

Jaarverslag 2020 - Opbrengsten en kosten
  • V&VN Algemeen

Opbrengsten en kosten

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)